Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Configuration ManagementNakreslit vazby v MS Visio Skip Navigation Links.


Nakreslit vazby v MS Visio

Kromě vykreslení diagramu vazeb přímo ve WebApp, můžete vykreslit diagram vazeb také v aplikaci MS Visio:

  1. V ALVAO Asset Management Console ve stromu objektů vyberte objekt, jehož vazby chcete vizualizovat.
  2. Z hlavní nabídky vyberte příkaz Objekt – Nakreslit vazby v MS Visio.
  3. Zobrazí se nový dokument MS Visio s nakreslenými vazbami.
    Vygenerovaný dokument obsahuje celý strom závislostí vybraného objektu.

Utilita GenerateNodeRelationshipDiagram

Pomocí této utility můžete spustit nakreslení diagramu vazeb z příkazové řádky.

Funkce

Generuje diagram závislosti objektů v MS Visio (vzhledem k objektu, který je dán číslem ID).
Tato utilita funguje pouze pokud je nainstalováno MS Visio.

Syntax příkazové řádky

GenerateNodeRelationshipDiagram.exe /conn "připojovací řetězec" /nodeId <id objektu>[/mode <režim>]

Struktura parametrů
Přepínač Popis Povinný
/conn <string> Nastavení připojení k DB. Ano
/nodeId <ID objektu> ID počátečního objektu, ze kterého se vazby začnou vykreslovat (intNodeId).
Pozn.: ID objektu můžete zjistit např. v AM Console na záložce Objekty zobrazením sloupce „NodeId“.
Ano
/mode <režim> Režim vykreslování:
  • ImpactDiagram (výchozí hodnota) – diagram dopadu; Vykreslí počáteční objekt (viz nodeId) a všechny objekty, které tento objekt používá nebo které tento objekt používají (typ vazby používá – je používán) rekurzivně. Dále vykreslí objekty, které přímo souvisí s počátečním objektem (typ vazby souvisí s, pouze přímé vazby).
  • ContextDiagram – vykreslí počáteční objekt (viz nodeId) a k němu všechny objekty, které jsou na něj přímo navázané (všechny typy vazeb včetně vazby nadřazený – podřazený ve stromu objektů). Potom zobrazí všechny vazby mezi těmito objekty.
Ne

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.