Skip Navigation LinksALVAO 10.4Release NotesUpgrade z předchozích verzíALVAO Server – ruční upgrade Skip Navigation Links.


ALVAO Server – ruční upgrade

V této kapitole je popsán postup ručního upgrade serverových aplikací ALVAO, který se používá v netypických instalacích a při upgrade z verze ALVAO 7.1 a starších. Pro upgrade typické instalace ALVAO Serveru doporučujeme použít ALVAO Server Setup, viz standardní postup Upgrade z předchozích verzí.

Upgrade databáze

Upozornění:
Dříve než zahájíte upgrade databáze, zálohujte databázi a stávající instalaci (podle postupu Upgrade z předchozích verzí).
Poznámka:
Upgrade databáze aplikací ALVAO mohou provést jen uživatelé s právy sysadmin nebo db_owner.
 1. Ze stránky ALVAO downloads si stáhněte soubor DatabaseDeploy.zip.
 2. Rozbalte ZIP balíček do libovolné složky na disku.
 3. Zkontrolujte, že na cílovém SQL Serveru máte oprávnění pro změnu schéma databáze.
 4. Pomocí utility DatabaseDeploy upgradujte databázi na novou verzi.
Poznámka:
Při upgrade databáze se aktuální aktivační klíč ověřuje přes internet.

Upgrade serverových aplikací

 1. Na server nainstalujte MSI balíčky serverových aplikací pro novou verzi produktu. Pro typickou instalaci to jsou tyto balíčky:
  • ALVAO Asset Management
   • AlvaoAssetCollector.msi - Po upgrade je nutné znovu nastavit účet, pod kterým služba běží, na nějaký účet s oprávněním Domain Admins.
   • AlvaoWebApp.msi
   • AlvaoAssetWebService.msi
   • AlvaoServiceDeskMailboxReader.msi - Tento balíček je potřeba pro odesílání automatických upozornění na chybějící licence
  • ALVAO Service Desk
   • AlvaoServiceDeskMailboxReader.msi
   • AlvaoWebApp.msi
   • AlvaoServiceDeskWebService.msi
 2. Zkontrolujte, že běží všechny serverové služby ALVAO a případně je spusťte.
 3. Pokračujte postupem Upgrade z předchozích verzí za kapitolou ALVAO Server.
Upozornění:
Instalujete-li Asset Management i Service Desk, spusťte instalaci Alvao WebApp pouze jednou.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.