Skip Navigation LinksALVAO 10.4Release NotesUpgrade z předchozích verzí Skip Navigation Links.


Upgrade z předchozích verzí

Plánování

Dříve než zahájíte upgrade na novou verzi, pozorně si přečtěte kapitoly Důležitá upozornění a Známé problémy.

Přečtěte si také důležitá upozornění pro všechny verze, které následovaly po verzi, ze které upgradujete:

Před upgrade produkčního prostředí doporučujeme nejprve v odděleném testovacím prostředí vyzkoušet samotný upgrade a také všechny funkce, které jsou v produkci kritické.

Pokud máte časově neomezenou licenci a plánujete ruční upgrade, zkontrolujte, že daná verze je pokryta vaší licencí, tzn., že verze byla vydána do 1 roku od vystavení licence.

Příprava upgrade

 1. Před upgrade systému informujte uživatele.
 2. Databázi na SQL Serveru přepněte do RESTRICTED_USER módu. Při použití SQL Server Management Studia proveďte tyto kroky:
  • Pravým tlačítkem klikněte na databázi Alvao a vyberte Properties.
  • Přejděte na stránku Options.
  • V sekci State nastavte volbu Restrict Access na RESTRICTED_USER.
Upozornění:
Nastavení RESTRICTED_USER módu způsobí, že k DB budou mít přístup jen uživatelé s právy sysadmin, dbcreator nebo db_owner. Spustit upgrade ale může pouze uživatel s právy sysadmin nebo db_owner.

Záloha dat

 1. Vyzálohujte databázi systému příp. zkontrolujte, že existuje aktuální záloha.
 2. Na serveru vyzálohujte složky, ve kterých je ALVAO nainstalováno, tj.:
  • C:\Program Files (x86)\ALVAO
  • C:\inetpub\wwwroot\složky webových aplikací

ALVAO Server

Aplikace ALVAO Server Setup podporuje upgrade typické instalace serverových aplikací ALVAO (tj. všechny serverové aplikace jsou na jednom serveru) z verze 8.0 a novějších. V případě, že přecházíte ze starší verze nebo používáte netypickou instalaci, postupujte podle návodu ALVAO Server - ruční upgrade.

 1. Ze stránky ALVAO Downloads si stáhněte aplikaci ALVAO Server Setup.
 2. Na serveru spusťte instalační soubor AlvaoServerSetup.exe a postupujte podle jeho pokynů.
Upozornění:
Pokud provádíte upgrade systému Alvao v testovacím prostředí pomocí ServerSetup, ujistěte se, že jste připojeni k testovací databázi. V instalátoru ServerSetup nelze vybrat, kterou databázi můžete upgradovat. Tuto informaci instalátor přebírá z parametru connectionString konfiguračního souboru Alvao MailboxReader a Alvao Collector.
Poznámka:
Při upgrade databáze se aktuální aktivační klíč ověřuje přes internet.

Klientské aplikace

 1. Pomocí Group Policy (nebo jinou technologií) zajistěte instalaci klientských aplikací a agentů na klientské počítače. Pro typickou instalaci to jsou tyto balíčky:
  • ALVAO Asset Management
   • AlvaoAssetConsole.msi
   • AlvaoAssetAgent.msi (pokud se používá detekce přes Agenta)

Dokončení upgrade

 1. Přepněte databázi zpět do MULTI_USER módu, postup viz kapitola Příprava upgrade.
 2. Pro správné fungování serverových aplikací (WebApp, MailboxReader, SD a AM Web Services) doporučujeme překopírovat vzorový soubor SampleWeb.config/Sample.exe.config z nové verze a nahradit jím starý soubor. V novém souboru poté přepište nastavení a hodnoty dle souboru z předchozí verze.
 3. Případně proveďte další konfigurační kroky dle instrukcí v dokumentech Release Notes od verze, ze které upgradujete.
 4. Restartujte IIS server.
Poznámka:
Pokud v produktu ALVAO Asset Management používáte ikony objektů z verze ALVAO 7.0 nebo starší, po upgrade můžete do systému nahrát nové ikony postupem Načtení nových ikon do ALVAO Asset Management 7.1, který platí i pro verzi ALVAO 8.2.

 

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.