Skip Navigation LinksALVAO 11.1ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciDetekce hardware a softwareCollector Skip Navigation Links.


Collector

Detekční požadavky jsou zpracovávány samostatným programem Collector, který pravidelně prohledává databázi, a pokud najde nový nevyřízený požadavek, pokusí se jej vyřešit. Pokud počítač nelze detekovat, např. proto, že je právě vypnutý, požadavek se odloží a Collector se k němu vrátí později. Je možné naplánovat a nakonfigurovat Collector tak, aby zpracovával požadavky na detekci a vyhodnocení tak, aby nezatěžoval server SQL ani počítačovou síť, např. v provozní době, ale pracoval v noci, kdy jsou server SQL a síť málo vytížené.

Collector lze spustit jako systémovou službu (doporučeno) nebo jako interaktivní aplikaci. Zástupce pro interaktivní spuštění Collectoru je přidán do nabídky Start při instalaci AM Console.

Jako služba se Collector obvykle instaluje na server, ale můžete jej tímto způsobem nainstalovat i na pracovní stanici. Výhodou instalace služby je, že se Collector automaticky spustí při zapnutí počítače a běží, i když není přihlášen žádný interaktivní uživatel.

Collector také může běžet na více počítačích v síti současně. Jednotlivé instance nástroje Collector pak sdílejí zadané požadavky na zjišťování a zpracovávají je společně.

Další funkcí Collectoru je možnost automatické aktualizace knihovny softwarových produktů (SwLib). Collector podle nastavení zjišťuje dostupnost nové knihovny na internetu nebo načítá knihovnu z nastavené složky na disku serveru

Collector také umožňuje vyhledávat nové počítače v síti pomocí funkce Network Search. Tato funkce slouží k vyhledávání nových počítačů připojených k podnikové síti. Nově nalezené počítače se vytvářejí ve speciální složce - Found Computers Folder (Složka nalezených počítačů) ve stromu aktiv. Konfiguraci síťového vyhledávání lze změnit ve webové aplikaci v části Správa - Asset Management - Servery pomocí příkazu Upravit v sekci Síťové vyhledávání. Je možné nakonfigurovat více Kolektorů, aby každý z nich prohledával pouze určitou část počítačové sítě, čímž se urychlí pravidelné prohledávání rozsáhlé podnikové sítě. Období skenování pro každý nakonfigurovaný rozsah lze individuálně měnit. Nastavená doba určuje, po jaké době bude Kolektor danou část sítě znovu skenovat

Collector obsahuje také funkci Automatické načítání souborů pro ruční zjišťování. Ta automaticky načítá soubory ručního zjišťování (*.CXM) z předem nastavené složky na pevném disku. Načtené detekce jsou buď přesunuty do podsložky "Zpracováno", nebo jsou z pevného disku odstraněny. Toto chování lze zvolit v nastavení Read Files (Načtení souborů ).

Collector také odesílá požadavky s nerozpoznaným softwarem a požadavky na přidání nového produktu do knihovny (pokud je tato funkce povolena) a pro správnou funkci vyžaduje připojení k internetu.

Nastavení

ALVAO - Asset Management Collector) pomocí příkazu Akce - Nastavení

Další nastavení Collectoru se provádí ve webové aplikaci ALVAO v nabídce Management - Asset Management - Servers(Správa - Asset Management - Servery)

Konfigurační soubor AMCollector.config

V konfiguračním souboru jsou uloženy všechny lokální konfigurace z nastavení Kolektoru

  • Řetězec připojení k databázi
  • Automatické spuštění po startu systému
  • Konfigurace protokolování do protokolu událostí AlvaoCollectoru

Collector lze tedy konfigurovat bez restartu služby úpravou tohoto konfiguračního souboru.

Prvky konfiguračního souboru

Prvek Popis Přípustné hodnoty Výchozí hodnota
database\connectionTimeout Časový limit připojení k DB v [s]. INT number 300
database\connectionStrings\add[@name="Collector"] Řetězec připojení k DB nastavený v nastavení Collectoru. connection string -
ui\autoStart Automatické spuštění aplikace po spuštění operačního systému. 0 = ne,
1 = ano
0
log[@active] Povolí/zakazuje protokolování událostí. 0 = vypnuto,
1 = zapnuto
0
log\detailLevel Úroveň podrobnosti protokolování. 0 = stav a chyby,
1 = normální,
2 = podrobné
0
log\writeProcessAliveHours Doba záznamu živého stavu (srdečního tepu) procesu detekce a skenování (v hodinách). INT číslo 12

Interaktivní spuštění sběrače

Collector se spouští jako interaktivní aplikace pomocí nabídky Start - ALVAO - Asset Management Collector. V pravém dolním rohu hlavního panelu systému Windows se zobrazí stavová ikona . Dvojklikem na stavovou ikonu se otevře hlavní okno aplikace Collector se seznamem zpráv o provedených detekcích, včetně případných chybových hlášení

Tip: V případě, že se jedná o kolektor, můžete se obrátit na kolektor, který se nachází v blízkosti sběrného místa:
Když Kolektor vyřídí všechny požadavky v databázi, přejde do klidového stavu, kdy každé dvě minuty kontroluje databázi, zda nebyl zadán nový požadavek. Toto čekání můžete přeskočit pomocí tlačítka
Tip:
Jakmile Kolektor dokončí skenování všech síťových rozsahů, které jsou pro počítač nakonfigurovány, přejde funkce "NetScan" do klidového stavu, dokud nebude naplánováno další skenování rozsahu. Čekání můžete přeskočit kliknutím na tlačítko

Aby nástroj Collector mohl zjišťovat data z počítačů s operačními systémy Windows 2000/XP/Vista/7 bez použití agenta, musí být spuštěn na uživatelském účtu s právy správce na zjišťovaných počítačích, tj. uživatel spouštějící nástroj Collector musí být správcem zjišťovaných počítačů. Druhou možností je spustit Collector pod jiným uživatelem kliknutím pravým tlačítkem myši na příkaz -Collector v nabídce Start se stisknutou klávesou Shift, výběrem možnosti -Run As (Spustit jako) z místní nabídky a zadáním přihlašovacího jména a hesla příslušného uživatele.

Poznámka:
Pokud chcete zjistit hardware operačního systému IBM AIX prostřednictvím SSH, musíte mít v seznamu účtů přihlašovací údaje uživatele, který má oprávnění spouštět příkazy na vzdáleném počítači prostřednictvím SSH

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.