Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rozšiřující modulyALVAO for OutlookInstalace Skip Navigation Links.


Instalace

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk
 • Pro doplněk AppSource:
  • Předplatné ALVAO SaaS
  • Microsoft 365 nebo služba Exchange Online
  • Webová nebo desktopová aplikace Microsoft Outlook
 • Pro doplněk pro stolní počítače:
  • Aplikace Microsoft Outlook pro stolní počítače
  • Microsoft .NET Framework 4.8
  • Microsoft Edge WebView2 Runtime
  • Ověřování uživatelů Azure Active Directory nebo Active Directory

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o verze produktů s platnou rozšířenou podporou v rámci životního cyklu produktů Microsoft v době vydání verze Alvao.

Nasazení doplňku AppSource

Nasazení pro jednoho uživatele

 1. Na stránce ALVAO Service Desk for Outlook klikněte na tlačítko Get it now a postupujte podle pokynů. Doplněk se instaluje do uživatelského účtu Microsoft 365.
 2. Nastavení doplňku v aplikaci Outlook:
  1. V případě webové aplikace Outlook vyberte libovolný e-mail. V podokně e-mailu otevřete nabídku "..." a vyberte příkaz ALVAO.
   V případě desktopové aplikace Outlook otevřete nabídku "..." a vyberte příkaz Související požadavek.
  2. Přihlaste se a zadejte url adresu rozhraní ALVAO REST API.

Nasazení v rámci organizace

 1. V centru správy Microsoft 365 se přihlaste jako uživatel s rolí Global administrator.
 2. V nabídce Nastavení - Integrované aplikace klikněte na příkaz Získat aplikace, vyhledejte ALVAO a vyberte aplikaci ALVAO Service Desk for Outlook.
 3. Klikněte na tlačítko Get it now (Získat nyní) a postupujte podle pokynů.
 4. Všichni uživatelé musí nastavit doplněk v aplikaci Outlook stejným způsobem jako při nasazení pro jednoho uživatele.

Další informace naleznete v části Nasazení doplňků v centru správy Microsoft 365.

Nasazení doplňku pro stolní počítače

Nasazení na jednom počítači

 1. V počítači spusťte instalační balíček AlvaoOutlookAddIn.msi a postupujte podle pokynů průvodce.
 2. Spusťte nebo restartujte aplikaci Outlook.
 3. V nabídce Outlook - Soubor - Nastavení doplňku ALVAO zadejte název domény Alvao a zvolte metodu ověřování.

Nasazení napříč organizací

Doplněk lze hromadně nainstalovat na více počítačů pomocí služby Active Directory - Zásady skupiny nebo jiné metody, která umožňuje hromadnou distribuci instalačních balíčků MSI. Balíček musí být distribuován na uživatele, nikoli na počítač

Abyste nemuseli po instalaci balíčku ručně nastavovat cestu k rozhraní Alvao REST API na každém počítači, doporučujeme podle následujícího postupu nejprve vytvořit transformaci instalačního balíčku a při distribuci ji použít na původní instalační balíček.

 1. Nainstalujte sadu Orca, která je součástí např. sady Windows SDK (C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\Orca.Msi), nebo ji můžete najít také samostatně na internetu.
 2. V programu Orca otevřete původní instalační balíček doplňku.
 3. V hlavní nabídce použijte příkaz Transformovat - Nová transformace.
 4. V tabulkovém zobrazení na levé straně vyberte položku Vlastnost.
 5. V přehledu vlastností použijte příkaz místní nabídky Přidat řádek nebo klávesovou zkratku Ctrl+R.
 6. Do pole Název vlastnosti zadejte název vlastnosti, kterou chcete nastavit (např. APIURL), viz následující tabulka
  Název vlastnosti: Název vlastnosti Popis
  APIURL Cesta k rozhraní REST API. Např. "https://contoso.onalvao.com/AlvaoRestApi".
  UseAadAuth Použít ověřování Azure Active Directory pro přístup k rozhraní REST API.
  Hodnoty: 1 = použít, 0 = nepoužít
  Poznámka:
  Použití této vlastnosti se vzájemně vylučuje s použitím vlastnosti UseIntegratedAuth
  UseIntegratedAuth Použít integrované ověřování systému Windows pro přístup k rozhraní REST API.
  Hodnoty: 1 = použít, 0 = nepoužít
  Poznámka:
  Použití této vlastnosti se vzájemně vylučuje s použitím vlastnosti UseAadAuth
  AutoHideTaskPane Automaticky zobrazuje a skrývá panel úloh.
  Hodnoty: 1 = zapnuto, 0 = vypnuto
 7. Zadejte hodnotu pro vlastnost Value.
 8. V hlavní nabídce použijte příkaz Transformovat - Generovat transformaci.
 9. Uložte soubor s názvem "AlvaoOutlookAddIn.mst".

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.