Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementDokumentyČíselné řady Skip Navigation Links.


Číselné řady

Každý dokument v evidenci by měl mít své jednoznačné označení. Při zápisu dokumentu do evidence můžete zadat jeho označení ručně, nebo ho můžete nechat automaticky vygenerovat.

Podobně jako dokumenty mohou být označena i média, viz Média.

K automatickému generování označení se používají číselné řady. Příkazem Nástroje - Seznamy - Číselné řady se na obrazovce otevře okno Číselné řady. Seznam v okně obsahuje číselné řady pro označování:

 • faktur
 • předávacích protokolů
 • médií
 • dokumentů
 • certifikátů
 • licenčních ujednáni
 • smluv

Když na některé položce poklepete myší, otevře se okno Upravit číselnou řadu, ve kterém můžete zapnout nebo vypnout použití řady a změnit její nastavení.

Každá číselná řada generuje označení ve formátu:

pppnnnsss

kde:

 • ppp je předpona
 • nnn je číslo
 • sss je přípona

Předponu a příponu můžete libovolně zadat, příp. je můžete nechat prázdné. Do nastavení číselné řady se zadává číslo, které bude použito pro další vygenerované označení.

Příklad 1. Číselná řada

Nastavení číselné řady pro faktury:

 • Předpona: "f-"
 • Další číslo: "56"
 • Přípona: "/04"

Při tomto nastavení bude mít nejbližší zapsaná faktura označení f-56/04. Následující bude označena f-57/04 atd.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.