Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareLicenční audit softwareEvidence licencí Skip Navigation Links.


Evidence licencí

Evidence licencí slouží k postupnému zapisování všech nákupů, upgradů a příp. odprodejů licencí.

Evidenci licencí můžete spravovat příkazem AM Console - Software - Evidence licencí, který na obrazovce otevře okno Evidence licencí.

Média

Evidence médií dovoluje evidovat instalační média k software, hardwarové klíče, uživatelské příručky atd.

Evidenci médií můžete spravovat příkazem AM Console - Nástroje - Seznamy - Média, který otevře okno Média.

Média můžete přiřazovat k nakoupeným licencím v Evidenci licencí buďto rovnou při vytvoření záznamu v průvodci na stránce Nová licence - dokumenty a média, nebo při úpravě existujícího záznamu na záložce Média.

Média mohou být označena podobně jako dokumenty. K označení médií je možné také použít číselnou řadu.

V okně médií je také implementována jednoduchá půjčovna. Uživatelům, kteří jsou definováni ve stromu objektů (ale také externím) lze zaevidovat zapůjčení a vrácení libovolného média. Správce systému tak má dokonalý přehled, kdo má co vypůjčeno, datum výpůjčky apod. Záznamy o vypůjčení a vrácení se zaznamenávají do deníku uživatele.

Evidence licencí více organizací

Pokud potřebujete odděleně evidovat licence pro více organizací (např. společnost holdingového typu), které jsou ve stromu objektů reprezentovány objekty druhu Organizace, v ALVAO WebApp – Správa – Asset Management – Zabezpečení softwarových licencí nastavte správcům licencí z jednotlivých organizací přístupová oprávnění do Evidence licencí.

Ve formulářích pro vytvoření a úpravu licence se tím zobrazí položka Organizace, ve které můžete vybrat organizaci, která danou licenci vlastní. Pokud položku necháte prázdnou, licenci může využívat libovolná organizace (licence holdingu).

Vlastní skupiny pro čtenáře a správce licencí přidejte jako členy do skupiny Čtenáři vlastností objektů.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.