Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementDokumentyVazba dokumentu na objekt Skip Navigation Links.


Vazba dokumentu na objekt

Každý dokument může být vázán k jednomu nebo více objektům. Například faktura za nákup počítače je vázána na počítač. Protokol o předání počítače mezi dvěma pracovníky je vázán na počítač a také na předávajícího a přebírajícího pracovníka. Díky vazbě dokumentů na objekty můžete např. vyhledat všechny protokoly o předání související s některým počítačem.

Vytvoření vazby

  1. Ve stromu objektů vyberte objekt.
  2. V hlavním okně vyberte záložku Deník, klepněte do tabulky pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte příkaz Přidat - Vazbu na dokument.
  3. Na obrazovce se otevře okno Dokumenty , ve kterém poklepejte myší na dokument, který chcete navázat na objekt.
Tip:

V okně Dokumenty můžete dokument vyhledat pomocí funkcí pro vyhledávání v tabulkách, viz Vyhledání hodnot a Filtr.

Odstranění vazby

  1. Ve stromu objektů vyberte objekt.
  2. V hlavním okně vyberte záložku Deník, klepněte pravým tlačítkem myši na dokumentu, jehož vazbu na objekt chcete odstranit, a z nabídky vyberte příkaz Odstranit.

Pozn.: Pokud chcete zobrazit odstraněné vazby na dokumenty, jděte na záložku Deník a z místní nabídky zapněte volbu „Tabulka – Zobrazit odstraněné položky“.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.