Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementVyhledávání, reportování a analýza datVyhledávání objektů Skip Navigation Links.


Vyhledávání objektů

  1. V hlavní nabídce vyberte příkaz Úpravy - Najít.
  2. Na obrazovce se otevře okno Vyhledávání - Text, do kterého zadejte hledaný text nebo jeho část a vyberte, zda se mají prohledávat názvy objektů, hodnoty vlastností, poznámky nebo deník objektů (Druh záznamu - Historie objektů a Informace). Např. pro nalezení počítače ve stromu podle jeho názvu stačí prohledávat názvy objektů, protože objekt představující počítač je pojmenován podle počítače. Pro nalezení počítače podle sériového čísla musíme prohledat hodnoty vlastností, protože sériové číslo je zapsáno jako vlastnost objektu počítač. Pro běžné vyhledávání objektů stačí prohledávat názvy objektů a hodnoty vlastností. Pokud zadáváte pouze část hledaného textu, napište před a za text hvězdičku. Pokud nepoužijete volbu Pouze celý text, "*" jsou přidány automaticky. Např. když budeme v názvech objektů hledat text "*desk*", program najde objekty "DeskPorte", "HelpDesk", "desktop" apod.
  3. Spusťte hledání tlačítkem Hledat.
  4. Na obrazovce se otevře okno Nalezené objekty se seznamem nalezených objektů, když poklepete na některou položku v seznamu, ve stromu se vybere odpovídající objekt.
Tip:
Okno Nalezené objekty můžete mít na obrazovce stále otevřené a souběžně pracovat v hlavním okně AM Console. Zavřít a znovu otevřít ho můžete příkazem Zobrazit - Nalezené objekty.
Tip:
Vyhledávání zařízení podle inventárních nebo sériových čísel výrazně usnadní i jednoduchá čtečka čárových kódů, která funguje tak, že po připojení k počítači a přečtení čárového kódu simuluje zadání odpovídajícího číselného kódu z klávesnice počítače.

Pro vyhledání zařízení pomocí čtečky čárových kódů postupujte takto:

  1. V hlavní nabídce vyberte příkaz Úpravy - Najít, nebo klepněte myší někde ve stromu a stiskněte Ctrl+F. Tím se na obrazovce otevře okno pro vyhledávání - Vyhledávání - Text.
  2. Ze štítku na zařízení přečtěte pomocí čtečky čárový kód inventárního čísla nebo sériového čísla. Čtečka zapíše do řádku pro vyhledávání číselný kód a stiskne Enter, čímž se zahájí vyhledávání objektů ve stromu.
  3. Na obrazovce se otevře okno Nalezené objekty se seznamem nalezených zařízení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.