Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementVyhledávání, reportování a analýza datŠablony sestav Power BI Skip Navigation Links.


Šablony sestav Power BI

Šablony sestav pro Power BI obsahují základní ihned použitelné sestavy, které si můžete upravit nebo na jejich základě vytvořit vlastní sestavy podle vašich potřeb.

Poznámka:
Šablony sestav jsou k dispozici v českém, anglickém, německém jazyce a datový model používá jako svůj zdroj pohledy pro reporting.

Instalace

 1. Ze stránek Microsoft Power BI si stáhněte a nainstalujte Power BI Desktop.
 2. Ze stránek ALVAO Download si stáhněte soubor se šablonami AlvaoPowerBiReportsTemplatesCsy.zip. Popřípadě vyberte jinou nabízenou jazykovou verzi šablon.
 3. Jednotlivé soubory sestav otevřete v Power BI Desktop a nastavte datové připojení:
  1. Na záložce Domů rozklikněte možnost Transformovat data a zvolte příkaz Nastavení zdroje dat.
  2. V dialogu zvolte příkaz Změnit zdroj….
  3. Nastavte cestu k SQL serveru a databázi a potvrďte dialog příkazem OK.
  4. V dialogu Nastavení zdroje dat zvolte příkaz Nastavení oprávnění.
  5. Vepište jméno a heslo pro připojení k datům v databázi a dialog potvrďte.
  6. Na záložce Domů zvolte příkaz Aktualizovat.
 4. Počkejte než se načtou data.
Poznámka:
Z důvodu univerzálnosti a znovupoužitelnosti zobrazují sestavy při prvním použití data z modelové databáze.
Načtenou Power BI sestavu můžete příkazem Publikovat nahrát do vybraného pracovního prostoru v Power BI Service a zde ji sdílet uživatelům s Power BI Pro licencí. Nad datovou sadou této Power BI sestavy doporučujeme nastavit pravidelnou aktualizaci jednou v noci. Datovou sadu je možné použít také samostatně pro vlastní Power BI sestavy.
Poznámka:
Pro zobrazení dat je nutné, aby uživatel připojený do databáze splňoval podmínky pro čtení analytických pohledů.

Pro pomoc se zprovozněním a použitím sestav pro Power BI kontaktujte Technickou podporu.

Šablony sestav pro Asset Management

Název sestavy Název stránky Popis Doporučené hodnoty filtrů
Asset Management analýza Počítače Sestava zobrazuje všechny počítače v AM formou rozpadu dle druhu, operačního systému a výrobce. Zobrazuje počet vyfiltrovaných počítačů.
Ve spodní tabulce se zobrazují základní informace o vyfiltrovaných počítačích.
-

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.