Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementVyhledávání, reportování a analýza datDatová analýza (sešit Excel) Skip Navigation Links.


Datová analýza (sešit Excel)

V ALVAO Asset Management je možné provádět analýzy v MS Excel. Analýzu otevřete z Asset Management Console příkazem Datová analýza, který je dostupný v hlavní nabídce v sekci Nástroje. Tento příkaz otevře sešit MS Excel s analýzou, který je uložen ve složce "C:\Users\{uživatel}\Dokumenty\ALVAO\". Pokud se v této složce sešit s analýzou nenachází, automaticky je zde vytvořen nový. Na prvním listu sešitu najdete návod k použití.

Do analýzy je uživatel automaticky přihlášen pomocí integrovaného ověření Windows. Na jednotlivých listech se mu zobrazují pouze data, která má právo vidět podle své role nebo nastavení práv ve stromu objektů.

Poznámka:
Příkaz Datová analýza pracuje se sešitem podle vašeho preferovaného jazyka. Pokud používáte jiný preferovaný jazyk, než anglický nebo český, bude příkaz otevírat anglický sešit.

Pro datovou analýzu doporučujeme používat analytickou databázi.

Tip:
Pokud si přejete obnovit původní sešit, stačí současný soubor ze složky "Dokumenty\ALVAO" smazat. Po dalším použití příkazu Datová analýza se sešit obnoví z adresáře instalace.
Poznámka:
Po upgrade na novou verzi ALVAO se kopie sešitu neupgraduje, mohou tak přestat fungovat některé listy. V tomto případě soubor ze složky "Dokumenty\ALVAO" přejmenujte, nebo smažte a vytvořte nový příkazem Datová analýza.
Poznámka:
Vzorové soubory Asset Management Analysis enu.xlsm a Asset Management Analysis csy.xlsm jsou po instalaci umístěny ve složce "adresář instalace}\ALVAO\Asset Management Console\". Doporučujeme, abyste přímo tyto soubory nepoužívali, ani nemazali. V případě, že s nimi budete chtít pracovat, zkopírujte je a používejte soubory zkopírované.
Poznámka:
Pro zobrazení dat je nutné, aby uživatel připojený do databáze splňoval podmínky pro čtení analytických pohledů.

Použití v MS Azure

Pokud sešit připojujete k databázi Azure SQL Database, budete pro připojení potřebovat na počítači nainstalovaný Microsoft OLE DB Driver for SQL Server.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.