Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementPráce s tabulkamiPřekreslení tabulky Skip Navigation Links.


Překreslení tabulky

Příkazem Tabulka - Obnovit z místní nabídky resp. stiskem klávesy F5 můžete kdykoliv překreslit obsah tabulky podle aktuálních údajů v databázi.
Příkazem Tabulka - Automaticky obnovovat z místní nabídky si můžete nastavit časový interval, po kterém se má obsah tabulky překreslovat automaticky.

Většina tabulek může obnovovat obsah na pozadí. Pokud se po najetí kurzoru myši nad tabulku zobrazí kurzor zobrazující probíhající operaci (přesýpací hodiny), tabulka obnovuje obsah na pozadí. Pokud obnovení trvá delší dobu, zobrazí se v tabulce ukazatel načítání a operaci je možné přerušit pomocí tlačítka Přerušit načítání.

Pokud tabulka obnovuje velké množství záznamů, tabulka se plní záznamy postupně. Nově načtené záznamy se vkládají na konec tabulky. Operaci je možné přerušit pomocí klávesy ESC, nebo příkazu Tabulka - Přerušit načítání z místní nabídky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.