Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementPráce s tabulkamiŘazení hodnot Skip Navigation Links.


Řazení hodnot

Hodnoty v tabulkách můžete řadit podle jednoho nebo i více sloupců. Když klepnete myší na záhlaví sloupce, obsah tabulky se seřadí podle hodnot v tomto sloupci. Když klepnete na záhlaví sloupce znovu, řádky se seřadí v opačném pořadí.
Podle více sloupců můžete tabulku seřadit takto:

  1. Myší klepněte na záhlaví prvního sloupce, podle kterého chcete řadit.
  2. Stiskněte a podržte klávesu Ctrl nebo Shift a myší postupně klepněte na záhlaví dalších sloupců.

Pokud myší klepnete na záhlaví sloupce, podle kterého se již řadí, a současně přidržíte klávesu Ctrl nebo Shift, sloupec se seřadí v opačném pořadí.
V záhlaví prvního sloupce je zobrazena jedna větší šipka směřující dolů nebo nahoru, podle toho, jestli se řadí vzestupně nebo sestupně.

Řazení, první sloupec

U ostatních sloupců řazení indikují dvě menší šipky.

Řazení, další sloupce

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.