Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementPráce s tabulkamiPohledy Skip Navigation Links.


Pohledy

Různá nastavení tabulky, jako šířky a pořadí sloupců, způsob řazení hodnot a nastavení filtru si můžete uložit jako tzv. pohledy.

Osobní pohled vytvoříte příkazem Vytvořit kopii pohledu, který najdete v místní nabídce na záhlaví tabulky. Nad tabulkou se zobrazí pás se záložkami a v něm nový pohled jako nová záložka. Nový pohled je kopií aktuálně vybraného pohledu. Po zadání názvu nového pohledu můžete upravit nastavení tabulky. Mezi pohledy poté jednoduše přepínáte kliknutím na příslušnou záložku nad tabulkou. Pokud tabulka obsahuje pouze jeden pohled, pás záložek s pohledy se nezobrazuje.

V pásu záložek se zobrazují připnuté pohledy. Nový pohled je ve výchozím stavu připnutý. Použitím příkazu Odepnout z místní nabídky se jeho záložka přesune z pásu záložek do rozbalovací nabídky, která je dostupná příkazem .... V pásu záložek si můžete zobrazit maximálně jeden odepnutý pohled. Odepnutý pohled můžete následně připnout, buď příkazem Připnout z místní nabídky, nebo přesunutím jeho záložky na jinou pozici.

Pohled odstraníte jednoduše tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na záložku pohledu, který chcete odstranit a z místní nabídky vyberete příkaz Odstranit.

Pohledy je možno také přejmenovat opět pomocí místní nabídky nad záložkami – kliknete pravým tlačítkem myši na záložku pohledu, který chcete přejmenovat, a z místní nabídky vyberete příkaz Přejmenovat. Objeví se pole, ve kterém je možné změnit název pohledu.

Pohledy, u kterých bylo upraveno nastavení, se zobrazují se znakem * na konci názvu, např. Vše*. Pokud chcete změny nastavení zachovat i do příštího otevření okna, uložte je příkazem Uložit nastavení pohledu z místní nabídky nad záložkou pohledu nebo nad záhlavím tabulky. Pokud nastavení neuložíte před uzavřením okna s tabulkou, tak se při příštím zobrazení tabulky použije původní nastavení. Nastavení neuložených pohledů lze také obnovit do posledního uloženého stavu pomocí příkazu Obnovit nastavení pohledu.

Poznámka:
Nově vytvořené pohledy také uložte, jinak se při příštím načtení tabulky nezobrazí. Odstranění pohledů není potřeba ukládat.

Pořadí pohledů je možné měnit uchopením záložky pohledu myší a přetažením na příslušné místo. Pokud pohled přetáhnete myší mimo pás záložek a opět přetáhnete do pásu záložek na jiném místě, přetahovaný pohled a pohled, na který jste najeli myší, si prohodí pořadí. V Alvao WebApp ke změně pořadí pohledů použijte příkaz Přesunout, dostupný z místní nabídky. Zadáním číselné hodnoty přesunete záložku pohledu na příslušnou pozici.

Pohledy nad tabulkou

Sdílené pohledy

Pokud několik uživatelů používá jeden nebo více stejně nastavených pohledů, nemusí si tyto pohledy nastavovat každý uživatel sám, ale stačí, když pohledy vytvoří a nastaví jeden uživatel a potom je poskytne ostatním, jako tzv. sdílené pohledy. Uživatel, který sdílené pohledy vytvořil, je vlastníkem těchto pohledů a pouze on může tyto pohledy upravovat a určovat, kdo je může používat.

Zobrazení sdíleného pohledu

 1. V nabídce jakéhokoli pohledu zobrazte rozbalovací nabídku Sdílené pohledy a vyberte pohled, který si přejete zobrazit.
 2. Pohled se zobrazí v pásu záložek a chová se stejně jako odepnutý pohled. Pokud si ho přejete připnout, zvolte z nabídky pohledu příkaz Připnout. Připnutý sdílený pohled se nadále nezobrazuje v nabídce sdílených pohledů.
Tip:
Pokud vlastník sdíleného pohledu pohled změní, změny se projeví všem uživatelům, kteří pohled používají. Pokud nechcete tyto změny přijímat, vytvořte si příkazem Vytvořit kopii pohledu osobní kopii sdíleného pohledu.
Poznámka:
V nabídce sdílených pohledů je za názvem pohledu uveden jeho vlastník.

Sdílení pohledu

 1. Zobrazte si pohled, který chcete sdílet.
 2. V nabídce pohledu zvolte příkaz Sdílet.
 3. Vyberte jednoho nebo více uživatelů, případně skupin, se kterými chcete pohled sdílet.
 4. Potvrďte výběr tlačítkem OK.

Všem vybraným uživatelům, včetně členů vybraných skupin, se poté pohled zobrazí v jejich nabídce sdílených pohledů, ze které mohou pohled použít. Uživatel, který pohled sdílel, je jeho vlastníkem a pouze on může sdílený pohled upravovat.

Poznámka:
Uživatelé, kteří jsou pouze žadatelé, nemohou sdílet pohledy.

Změna sdíleného pohledu

Sdílený pohled může upravovat pouze jeho vlastník tak, že běžným způsobem pohled upraví a změny uloží příkazem Uložit nastavení pohledu. Provedené změny se projeví u všech uživatelů, kteří daný sdílený pohled používají.

Pokud nejste vlastníkem sdíleného pohledu anebo si chcete vytvořit nový osobní pohled ze sdíleného pohledu, vytvořte kopii vybraného pohledu příkazem Vytvořit kopii pohledu a tu případně uložte příkazem Uložit nastavení pohledu.

Poznámka:
Příkaz Uložit nastavení pohledu je u sdíleného pohledu dostupný pouze jeho vlastníkovi a administrátorovi.

Nastavení sdílení a změna vlastníka

 1. Pokud si přejete změnit uživatele nebo skupiny, se kterými je pohled sdílen, anebo vlastníka pohledu, zvolte v nabídce možnost Nastavení sdílení.
 2. Proveďte požadované změny a potvrďte tlačítkem OK.
Upozornění:
Pokud předáte vlastnictví pohledu jinému uživateli, pohled již nebudete moci upravovat.
Poznámka:
Měnit sdílení a vlastníka může pouze vlastník a administrátor.

Zrušení sdílení

 1. Pokud si přejete zrušit sdílení se všemi uživateli, v nabídce sdíleného pohledu použijte příkaz Nastavení sdílení.
 2. V dialogu pro nastavení sdílení odeberte všechny osoby a skupiny, kterým pohled sdílíte, a potvrďte tlačítkem OK.
 3. Ze sdíleného pohledu se stane váš vlastní (resp. vlastní pohled posledního vlastníka sdíleného pohledu) a ostatním uživatelům zmizí z nabídky sdílených pohledů. Pokud měl některý uživatel pohled připnutý, pohled mu zůstane, ale převede se na jeho vlastní.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.