Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleZáložky pohledůDetekcePorovnat detekce s evidencíDetekce hardware vs. strom Skip Navigation Links.


Detekce hardware vs. strom

 • Seznam rozdílů - v seznamu jsou zobrazeny rozdíly mezi údaji pořízenými detekcí a údaji ve stromu objektů.
 • Zapsat změny do stromu - provede aktualizaci objektů počítače ve stromu podle údajů detekce. Aktualizace proběhne pouze na objektech, které mají zapnutou automatickou aktualizaci.

  Tabulka 1. Aktualizace objektů ve stromu probíhá podle následujících pravidel

  Podmínka Akce
  V detekci je zařízení, které nemá odpovídající objekt ve stromu objektů počítače Vytvoření nového objektu ve stromu počítače podle zařízení v detekci
  Ve stromu objektů počítače je objekt, který nemá odpovídající zařízení v detekci Přesunutí objektu ze stromu počítače do objektu Koš
  Ve stromu objektů počítače je objekt, který má odpovídající zařízení v detekci, ale liší se v některých vlastnostech Aktualizace vlastností objektu ve stromu počítače podle zařízení v detekci
 • Najít odpovídající počítač - Pokud je v seznamu rozdílů některý ze záznamů:
  • Evidence nebyla zaktualizována podle detekce, protože některé detekované komponenty jsou již v jiném počítači v evidenci. Je možné, že počítač byl v síti přejmenován. Použijte příkazy 'Najít odpovídající počítač' a 'Porovnat s evidencí' na záložce 'Detekce',
  • Evidence nebyla zaktualizována podle detekce hardware, protože se změnily základní součásti počítače. Je možné, že počítač byl v síti přejmenován. Použijte příkazy 'Najít odpovídající počítač' a 'Porovnat s evidencí' na záložce 'Detekce',

  lze pomocí této funkce najít počítače, ke kterým tyto detekované komponenty správně náleží.

  Identifikační součásti počítače nastavíte v nastavení pro Asset Management ve správě (více viz příručka k tomuto programu).

  Poznámka:
  K případům, kdy nesouhlasí identifikační údaje mezi počítačem a detekcí dojde v případech kdy:
  • vyměníte některou ze základních součástí počítače a úkon nezaznamenáte do evidence
  • přejmenujete počítače na síti a úkon nezaznamenáte do evidence
  • některý z identifikačních údajů počítače není jedinečný. V tomto případě se daná komponenta nedá využívat jako identifikační údaj a musí být ze seznamu identifikačních údajů vyřazena.
  • u sériového čísla základní desky ignoruje hodnoty "MB-1234567890" a "00000000"
 • Automatická aktualizace
  • Povolit - zapne automatickou aktualizaci na vybraném objektu v seznamu změn.
  • Zakázat - vypne automatickou aktualizaci na vybraném objektu v seznamu změn.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.