Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleZáložky pohledůDetekce Skip Navigation Links.


Detekce

V horní části záložky Detekce se zobrazuje tabulka detekcí jeho hardware a software počítače, který je právě vybrán ve stromu. Je-li ve stromu vybrána organizační složka, v tabulce jsou zobrazeny detekce všech počítačů v dané složce. Pokud v horní tabulce vyberete některou detekci, ve spodní části záložky se zobrazí její deník.

Možnosti místní nabídky záložky Detekce:

 • Podrobnosti – zobrazit podrobnosti vybrané detekce. Dále lze určit, zda zobrazit hardwarové nebo softwarové podrobnosti.
 • Porovnat s evidencí – porovnat vybranou detekci se záznamem v Evidenci instalací (software) respektive se záznamy ve stromu (hardware).
  Upozornění:
  Pokud při poslední detekci nastala chyba, otevře se okno Identifikovatelné komponenty, které umožní nastavit, podle čeho má být počítač detekován (globálně lze komponenty pro detekci nastavit v programu ALVAO WA - Správa).
 • Najít odpovídající počítač
 • Porovnat detekce – zobrazit rozdíly mezi dvěma vybranými detekcemi.
 • Načíst ze souboru – načíst detekci uloženou na disku.
 • Uložit do souboru – uložit vybranou detekci jako soubor na disk.
 • Tabulka – nabídka umožňuje přizpůsobit si tabulku. Například vytvářet filtry, pohledy či zobrazit více řádků.
  Sloupce v tabulce detekcí:
  Název sloupce Popis
  Aktualizovat evidenci Zobrazuje hodnotu Ano/Ne podle následující logiky:
  Ano - v případě detekce hardware bude proveden automatický zápis detekovaných hardwarových objektů do stromu objektů. V případě detekce software budou automaticky zapsány údaje o nalezeném software do Evidence instalací.
  Ne - nebudou zapsány žádné údaje z detekce hardware/software.
  Detekováno Datum provedení detekce.
  Druh Druh detekce - software nebo hardware.
  Ihned Zobrazuje hodnotu Ano/Ne podle následující logiky:
  Ano - požadavek na okamžité vyhodnocení detekce.
  Ne - požadavek na detekci dle uloženého nastavení.
  Perioda detekce (dní) Perioda automatického plánování detekcí (počet dnů).
  Počítač Název počítače, na který se požadavek na detekci vztahuje.
  Popis Popis k požadavku detekce.
  Požadavek z Datum vytvoření požadavku na detekci.
  Stav Stav detekce.
  Stav z Datum posledního zápisu stavu.
  Úplná detekce software Zobrazuje hodnotu Ano/Ne/<prázdná hodnota> podle následující logiky:
  <prázdná hodnota> - detekce HW nebo nedokončený požadavek na detekci.
  Ano - dokončená detekce SW a byla provedena v rozsahu "úplná".
  Ne - dokončená detekce SW a byla provedena v rozsahu "normální".
  Způsob detekce Nastavený způsob detekce.
  Žadatel Žadatel detekce.
 • Najít – vyhledat text v zobrazené tabulce.
 • Označit počítač ve stromu – označí ve stromu počítač, k němuž náleží vybraná detekce.
 • Vyhodnotit ihned - spustí okamžité vyhodnocení detekce.
 • Znovu detekovat - znovu odešle požadavek na detekci.
 • Odstranit - odstraní vybraný požadavek na detekci ze seznamu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.