Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleNástrojeSeznamyDefinice vlastnostíObecné Skip Navigation Links.


Definice vlastnosti - Obecné

Možnosti:

 • Ikona - tlačítkem vyberte ikonu pro upravovanou vlastnost.
 • Název - zadejte název vlastnosti, (např. Velikost, Kapacita, Jméno, Příjmení apod.
 • Pořadí - případně zadejte pořadí, ve kterém se má upravovaná vlastnost zobrazit. Podle těchto hodnot lze alternativně řadit seznam vlastností - seřadit dle sloupce v Pořadí.
 • Datový typ - Vyberte, zda bude vlastnost typu Text, Číslo, nebo Datum. Při dodatečné změně typu se automaticky převedou hodnoty vlastností na nový typ. V případě změny z typu Text na Datum nebo Číslo je dobré zkontrolovat, zda se hodnoty převedly správně, viz Změna vlastnosti typu Text na jiný typ.
 • Dědit vlastnost - zapněte, pokud má být vlastnost děděna, tzn. pokud nějaký objekt má tuto vlastnost, pak všechny jeho podřazené objekty také mají tuto vlastnost.
 • Jedinečná - zapněte, pokud hodnoty této vlastnosti mají být jedinečné (unikátní).
  Poznámka:
  Všechny vlastnosti, které mají být jedinečné, se kontrolují pomocí Kontroly jedinečnosti. Dle hodnot těchto vlastností lze například rozlišovat různé objekty či zařízení.
  Typický příklad jedinečné vlastnosti je Inventární číslo.
  Kontrola jedinečnosti se provádí pouze v aktivní evidenci, tj. mimo Koš, Vyřazený majetek, Šablony objektů, Vzory objektů a Kategorie vlastností.
 • Globální přes všechny objekty - zapněte, pokud se má vlastnost a hodnoty, kterých nabývá, má brát jako globální přes všechny druhy objektů.
  Typickým příkladem je Inventární číslo, které je unikátní napříč všemi objekty.
  Poznámka:

  Tato volba ovlivňuje:
  • Vyhodnocení kontroly jedinečnosti - pokud ji nezapnete, dva objekty různého druhu mohou mít u této vlastnosti stejnou hodnotu.
  • Obsah automaticky generovaného seznamu hodnot vlastnosti - pokud volbu vypnete, v seznamu hodnot v okně Vlastnost se budou nabízet pouze hodnoty zadané u objektů stejného druhu, např. u vlastnosti Název se budou nabízet jiné hodnoty pro tiskárny a jiné pro monitory.
 • Při kopírování objektu vymazat hodnotu - zapněte, pokud chcete, aby hodnota vlastnosti byla vždy vyplněna vědomě (nikoli nevědomě při kopírování objektu). Příkladem je sériové číslo.
  Poznámka:
  Volba je automaticky zapnuta, pokud je zapnuta volba Jedinečná.
 • Využívat seznam jiné vlastnosti - zapněte, pokud chcete, aby uživatel mohl vybírat hodnoty pro tuto vlastnost ze seznamu zde definovaných hodnot. Můžete vybrat hodnoty jiné vlastnosti nebo možné hodnoty sami definovat.
  Vlastnost, ze které chcete použít seznam hodnot, vyberte z nabídky. Implicitně je vybrána hodnota tato vlastnost která říká, že se použije vlastní seznam hodnot této vlastnosti (níže definovaný). Pokud vyberete jinou vlastnost, upravovaná vlastnost bude sdílet seznam hodnot s vlastností vybranou z nabídky.
  Použití seznamu je vhodné například pro vlastnost Uživatel, seznam pak obsahuje jména jednotlivých uživatelů.
  • Přidat - přidat novou hodnotu do seznamu. V seznamu je místo, na které hodnotu vpisujete, naznačeno podtržením.
  • Upravit - upravit vybranou hodnotu vlastnosti.
  • Odstranit - odstranit vybranou hodnotu vlastnosti.
  • Pouze výběr - zapněte, pokud chcete uživateli znemožnit zadat vlastní hodnotu, která není v automaticky generovaném seznamu hodnot (musí vybrat ze seznamu). Například, pokud chcete jako hodnotu vlastnosti vybírat pouze uživatele existující v databázi.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.