Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciZměna vlastnosti typu Text na jiný typ Skip Navigation Links.


Změna vlastnosti typu Text na jiný typ

Změna vlastnosti typu Text na typ Datum

Pro změnu typu vlastností postupujte následovně:

 1. Otevřete okno Definice vlastností, vyberte konkrétní vlastnost a změňte její datový typ. Hodnoty vlastnosti, které jsou zadány v jednom z podporovaných formátů, se automaticky převedou na typ datum. Protože není zaručeno, že systém dokáže automaticky převést všechny hodnoty vlastnosti v celé evidenci, automaticky se vytvoří záloha (kopie) původní vlastnosti s názvem „<název vlastnosti> (stará)“ (např. „Datum výroby (stará)“), ve které zůstanou původní hodnoty.
 2. Poznámka:
  Podporovaný formát pro automatický převod je „dd.mm.yyyy“ (např. 15.10.2015, 3.1.2015). Pokud máte většinu hodnot vlastnosti zadanou v jiném formátu, doporučujeme postupovat až krokem 5 v tomto návodu.
 3. Zkontrolujte, zda se podařilo systému převést všechny hodnoty podle následujícího postupu:
  1. Ve stromu objektů vyberte celou organizaci.
  2. Na záložce Objekty si zobrazte sloupce „<název vlastnosti>“ (vlastnost typu Datum) a „<název vlastnosti> (stará)“. Z místní nabídky použijte příkaz „Zobrazit v seznamech objektů“.
  3. Jakmile se zobrazí okno „Seznamy objektů“, potvrďte název pohledu klávesou „Enter“ a nastavte filtry ve sloupcích takto:
   1. „<název vlastnosti>“=““
   2. „<název vlastnosti> (stará)“=not „“
   3. „Cesta ve stromu“ – odstraňte filtr (pak se zobrazí objekty z celé evidence)
 4. Pokud se po nastavení filtru nezobrazují žádné řádky, všechny hodnoty se převedly správně a tak pokračujte krokem 7.
 5. Pokud se systému nepodařilo převést malé množství hodnot, ručně tyto hodnoty doplňte. Doporučujeme si na záložce Objekty seřadit hodnoty dle sloupce „<název vlastnosti> (stará)“ a příkazem „Upravit“ z místní nabídky nastavit hodnoty vlastností objektů ve sloupci „<název vlastnosti>“. Tímto způsobem můžete nastavit stejnou hodnotu vlastností pro více objektů najednou.
 6. Pokud se systému nepodařilo převést velké množství hodnot, postupujte podle následujícího návodu pro hromadný převod:
  1. Zobrazte si v tabulce v okně Seznamy objektů pouze sloupce „NodeId“, „Druh“ a „<název vlastnosti> (stará)“.
  2. Z místní nabídky vyberte Tabulka -> Uložit jako a uložte tabulku jako soubor „*.CSV“.
  3. Soubor otevřete v Microsoft Excel a původní hodnoty vlastnosti (tj. hodnoty ve sloupci „… (stará)“, např. „Datum výroby (stará)“) případně upravte tak, aby byly všechny v jednotném formátu podporovaném utilitou ImportUtil , viz parametr -datetimeformat utility ImportUtil. Potom sloupec s původními hodnotami přejmenujte na název cílové vlastnosti (tj. odstraňte příponu „(stará)“).
  4. Pomocí ImportUtil a parametrů -datetimeformat a -keyfields "NodeId" proveďte aktualizaci hodnot vlastnosti v evidenci. Pokud import dat u některých objektů neprojde, ručně upravte formát data u objektů v souboru CSV.
 7. Znovu pokračujte krokem 2.
 8. Po dokončení převodu hodnot vlastností odstraňte u všech šablon vlastnost „<název vlastnosti> (stará)“ a proveďte sjednocení dle šablon:
  1. Otevřete okno Nástroje – Databáze – SQL dotaz.
  2. Vytvořte nový dotaz (Soubor – Nový).
  3. Zadejte následující SQL dotaz:
   SELECT DISTINCT 
     n.intNodeId,
     n.txtClass [Druh objektu],
     n.txtPath+N'/'+n.txtName [Cesta a název objektu ve stromu]
   FROM vNodeClass n
     JOIN tblNodeParent np on np.lintNodeId=n.intNodeId
     JOIN tblNode t on t.intNodeId=np.lintParentNodeId and t.lintClassId=3
     JOIN vPropertyKind pk ON n.intNodeId=pk.lintNodeId AND pk.txtKind=N'<název vlastnosti> (stará)'
   
  4. V dotazu zaměňte řetězec '<název vlastnosti> (stará)' za název vaší staré vlastnosti.
  5. Postupně si dle cesty ve stromu vyhledejte všechny nalezené šablony objektů a starou vlastnost z nich odstraňte.
  6. Proveďte sjednocení objektů dle upravovaných šablon.
  7. Pomocí „Seznamy – Definice vlastností“ odstraňte definici vlastnosti.
  8. Pokud ani potom nepůjde definici vlastnosti odstranit, je zřejmě použita u objektů, které nemají šablonu. Ty najdete pomocí dotazu:
   SELECT
     n.intNodeId,
     n.txtClass [Druh objektu],
     n.txtPath+N'/'+n.txtName [Cesta a název objektu ve stromu]
   FROM vNodeClass n
     join vPropertyKind pk ON pk.lintNodeId=n.intNodeId and pk.txtKind=N'<název vlastnosti> (stará)'
   
   Dotaz opět můžete spustit z okna Nástroje – Databáze – SQL dotaz. V dotazu nezapomeňte změnit název vlastnosti. Všechny takto nalezené vlastnosti smažte a znovu odstraňte definici vlastnosti.

Změna vlastnosti typu Text na typ Číslo

Pro změnu typu vlastností postupujte následovně:

 1. Změňte datový typ vlastnosti typu Text na Číslo. Podporovaný formát pro převod je desetinné číslo s čárkou nebo tečkou jako oddělovačem desetinné části. Jako oddělovač řádů lze použít znak mezery. Lze převést i záporná čísla, nebo čísla ve zkráceném formátu. Např: "12 543,50", "980.56", "-1530", "1,3e-2".
 2. Po převodu proveďte kontrolu a případný import nepřevedených vlastností, jak je popsán při změně typu Text na typ Datum.
  Poznámka:
  Při použití ImportUtil není potřeba používat přepínač -datetimeformat.
Upozornění: Vlastnosti datového typu Datum není možné měnit na Číslo (nebo obráceně). Datové typy také nelze měnit u systémových položek.   

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.