Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskProcesyProcesPostup řešení Skip Navigation Links.


Postup řešení

Toto okno slouží k nadefinování stavů požadavků, kterými budou jednotlivé požadavky během svého života procházet.

Možnosti:

 • Panel příkazů
  • Nový stav - vytvoření nového stavu požadavku.
  • Zobrazit diagram – přepnutí režimu zobrazení na diagram stavů, viz pracovní plocha okna.
  • Zobrazit seznam – přepnutí režimu zobrazení na seznam stavů, viz pracovní plocha okna.
 • Seznam stavů – v levé části okna je umístěn uspořádaný seznam stavů, kterými požadavek při obvyklém řešení postupně prochází. V pravé části je umístěn seznam mimořádných stavů, dokterých se požadavek při ideálním průchodu procesem obvykle nedostává. Jednotlivé stavy můžete upravovat a příp. odstranit pomocí tlačítek při pravém okraji seznamu. Stavy můžete v seznamu i mezi oběma seznamy přetahovat myší (drag & drop).
  Tip:
  Stavy v levém seznamu seřaďte tak, jak mají následovat za sebou.
 • Diagram stavů – grafické znázornění jednotlivých stavů požadavků a možných přechodů mezi nimi. Tento režim zobrazení je vhodný ke kontrole povolených přechodů mezi stavy a celkové podobě postupu řešení (procesu). Jednotlivé stavy můžete upravovat pomocí tlačítek zobrazených vpravo nad každým stavem, na který najedete myší.
  Poznámka:
  Při každém přepnutí do tohoto režimu zobrazení se stavy v diagramu rozmístí automaticky. Ruční změny rozmístění stavů se neukládají.
Tip:
Diagram stavů procesu si nechte vykreslit v MS Visio pomocí utility GenerateProcessDiagram.
Poznámka:
Poznámka: Koncové stavy schvalování nelze odstranit.
Poznámka:
Systémové stavy Nový, Vyřešeno a Uzavřeno nelze odstranit, upravit ani přemístit. Výjimkou z tohoto pravidla je stav Nový, který lze přejmenovat, a stav Vyřešeno, který lze přemístit.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.