Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskProcesyProcesPoložky požadavku Skip Navigation Links.


Položky požadavku

V tomto okně můžete do požadavků, které jsou řízeny upravovaným procesem, přidat další datové položky. Všechny požadavky ve všech službách, které využívají upravovaný proces, mají zde uvedené datové položky.

Zde uvedené datové položky se členům řešitelských týmů daných služeb včetně mimořádných řešitelů a čtenářů automaticky zobrazují v požadavku na záložce Obecné a také ve formulářích příkazů Nový požadavek a Upravit (požadavek).

Možnosti:

  • Panel příkazů
    • Přidat - přidání nové položky požadavku do procesu.
    • Upravit - úprava vybrané položky.
    • Odebrat - odebrání vybrané položky z procesu.
  • Tabulka položek - v tabulce jsou zobrazeny položky, které jsou aktuálně zařazeny do procesu. Tabulku si dle potřeby přizpůsobte.
Tip:
Také žadatelům je možné tyto datové položky zobrazit v požadavku na záložce Obecné (viz ALVAO WebApp - Správa - Service Desk - Služby - Služba - Upravit - Rozšířené - Zobrazit žadateli volitelné položky) a ve formuláři Nový požadavek (viz ALVAO WebApp - Správa - Service Desk - Služby - Služba - Upravit - Katalog služeb - Formulář pro podání nového požadavku - Položky zobrazené na formuláři).
Tip:
Pro jednotlivé stavy pracovního postupu nastavte povinné položky, které musí být před přechodem požadavku do daného stavu vyplněny (ALVAO WebApp - Správa - Service Desk - Procesy - Proces - Postup řešení - Stav - Upravit - Obecné - Povinné položky).

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.