Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO SAM AssistantSAM upozorňování Skip Navigation Links.


SAM upozorňování

Nastavení

 1. V ALVAO WebApp - Správa - Skupiny do skupiny Správce software na počítačích vložte osoby, které jsou zodpovědné za software ve společnosti. Těmto osobám budou standardně odesílána upozornění.
 2. Přejděte na stránku SAM - upozorňování (Správa – Asset Management – Nastavení - SAM-upozorňování), kde případně pravidla pro upozorňování upravte.

Zapnutí upozornění e-mailem na chybějící licence u konkrétních produktů

 1. V AM Console použijte příkaz Software – Produkty (software)....
 2. Zobrazí se seznam všech produktů. Vyberte produkty, pro které chcete zapnout upozorňování, a z místní nabídky použijte příkaz Auditovat....
 3. V zobrazeném okně v rozbalovací nabídce vyberte volbu Upozorňovat e-mailem a změnu potvrďte tlačítkem OK.
Poznámka:
Sloupec Auditovat se zobrazuje i v horním seznamu s produkty v okně Přehled licencí a instalací, kde je také možno z místní nabídky provést příkaz Auditovat....

Pravidelná kontrola licenční čistoty

Pokud během pravidelné kontroly licenční čistoty zjistíte, že na některém počítači chybí licence:

 1. ... a produkt má nastaveno Auditovat na Ano, můžete na produktu upravit hodnotu (příkaz Auditovat... z místní nabídky) na Upozorňovat e-mailem, čímž se automaticky rozešlou upozornění dle nastavených pravidel viz ALVAO WebApp - Správa - Asset Management - Nastavení - SAM - upozorňování.
 2. ... a produkt má nastaveno Auditovat na Upozorňovat e-mailem, můžete upozornění opakovat pomocí příkazu Znovu odesílat upozornění z místní nabídky. Ve spodním seznamu ve sloupci Poslední upozornění najdete datum, kdy bylo odesláno poslední upozornění. Ve sloupci Příští plánované upozornění je uvedeno datum, kdy bude automaticky odesláno příští upozornění.
Poznámka:
Více o pravidelné kontrole licenční čistoty najdete na stránce Pravidelná kontrola licenční čistoty.

Zobrazení historie odeslaných upozornění na počítači

 1. V AM Console ve stromu objektů vyberte konkrétní počítač.
 2. Jděte na záložku Deník.
 3. V deníku jsou vidět záznamy ohledně odeslaných upozornění.
  Poznámka:
  Informace zobrazené v jednotlivých sloupcích:
  • Ikona -
  • Datum - Datum, kdy bylo upozornění odesláno.
  • Druh záznamu - Zobrazuje text: Upozornění na chybějící licenci
  • Nadpis - Zobrazuje text: Odesláno upozornění
  • Zpráva - Zobrazuje text: Produkt: „<název produktu>”; Pořadí upozornění: N; Příjemci: „<seznam příjemců>“

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.