Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO SAM AssistantSoftware Management Report Skip Navigation Links.


Software Management Report

Součástí modulu ALVAO SAM Assistant je Software Management Report (Software Management Report csy.rdl, Software Management Report enu.rdl), který poskytuje operativní přehled o nainstalovaném SW a nakoupených licencích.
Report graficky znázorňuje stav v celé evidenci a vypisuje informace pouze o několika nejdůležitějších objektech.
Grafy slouží k získání všeobecného přehledu a usnadnění rozhodnutí, které informace je potřeba prohlédnout podrobněji. U popisu jednotlivých grafů (níže) je proto odkaz na příslušnou část ALVAO Asset management.

Poznámka:
Report je pouze v českém a anglickém jazyce.
Tip:
Podobné informace lze získat také v analytickém excelu Asset Management analýza.xlsm, který se nachází v instalačním adresáři nainstalované Alvao Asset Management Console.

Instalace

Popis instalace reportů naleznete na stránce Instalace reportů v Microsoft SQL Server Reporting Services.

Grafy reportu

Kontrola zapisování licencí a jejich přidělování

První čtyři grafy zobrazují legalitu nainstalovaného softwaru a využití licencí, více informací naleznete v Přehledu licencí a instalací.
Pozn.: V grafech se zobrazují informace pouze o produktech, které nejsou freeware.

 • Instalace ne/legální - zobrazuje celkový poměr mezi nainstalovaným software a nakoupenými licencemi. Jsou započítány i nepřidělené licence na primární produkt licence.
 • Instalace s/bez přidělené licence - ukazuje poměr instalací s a bez přidělené licence. Vypsány jsou tři počítače (a jejich uživatelé) s nejvyšším počtem instalací bez přidělených licencí.
 • Licence - ukazuje, jakou část ze zakoupených licencí tvoří nepřidělené licence, a tři licence s největším počtem nepřidělených licencí.
 • Přidělené licence - ukazuje, jakou jaká část z přidělených licencí je zbytečně přidělená.
  Vypsány jsou tři počítače (a jejich uživatelé) s nejvyšším počtem zbytečně přidělených licencí.
 • Nově zapsané licence (doklady) - upozorňuje na možné problémy v evidenci licencí a znázorňuje objem nově zapsaných licencí za posledních 6 měsíců.
 • Končící licence v následujících třech měsících - Zobrazí první tři licence, kterým končí platnost nejdříve, a počet licencí, kterým platnost končí v následujících třech měsících. Všechny najdete v aplikaci ALVAO Asset management, v evidenci licencí zobrazením sloupce Platnost do.

Kontrola technologické části systému

 • Provedené SW detekce počítačů - porovnání způsobů, kterým byly počítače detekovány. Více na záložce Detekce u vybraného objektu. Zobrazuje informace za posledních 6 měsíců.
 • Instalace a odinstalace software - přehled detekovaných a ručně zadaných změn v nainstalovaném softwaru. Více informací naleznete na záložce Deník u vybraného objektu.
 • Histogram stáří detekcí - stáří detekcí počítačů. Tři počítače s nejstarší detekcí a případně 3 ještě nikdy nedetekované. Více na záložce Detekce u vybraného objektu.
 • Softwarové produkty - informace o knihovně SW produktů: kolik produktů je nerozpoznaných a kdy byla knihovna naposledy aktualizována.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.