Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Web-based Assigned Asset CheckInventura majetku Skip Navigation Links.


Inventura majetku

Zahajte inventuru a vytvořte soubor čtečky se zapnutou volbou Webová inventura. Webovou inventuru lze provést pouze u majetku, za který někdo zodpovídá, tzn. má vyplněnou (příp. zděděnou) vlastnost Za majetek zodpovídá.

Poznámka:
V rámci jedné inventury můžete vytvořit další soubory čteček pro skutečné čtečky čárových kódů a obě metody inventarizace takto kombinovat. Jeden majetek může být uveden v souboru pro skutečnou čtečku i v souboru pro webovou inventuru. Pokud bude majetek inventarizován čtečkou dříve než přes web, uživateli se ve formuláři zobrazí jako již potvrzený.

Odeslání oznámení

Uživatelům, kteří budou provádět webovou inventuru, odešlete oznámení s informacemi o inventuře:

  1. Z hlavní nabídky AM Console příkazem Nástroje - Moduly - Inventura majetku otevřete okno inventury.
  2. Použijte příkaz Webová inventura – Odeslat oznámení.
  3. Otevře se okno webového prohlížeče s náhledem zprávy před odesláním. Je důležité, aby v oznámení byl uveden správný odkaz na stránku Inventura majetku, přes který bodu uživatelé svůj majetek potvrzovat.
  4. Zkontrolujte text oznámení a potom stiskněte tlačítko Odeslat. Oznámení se odešle všem uživatelům, kteří zodpovídají za majetek v souboru čtečky.

V průběhu inventury můžete po určité době uživatelům oznámení odeslat znovu. Oznámení se odešle pouze těm uživatelům, kteří ještě ve svém formuláři ve WA neoznačili všechen majetek, za který zodpovídají.

Potvrzení majetku uživateli

Uživatelé obdrží oznámení o probíhající inventuře a přes odkaz, který je v něm uveden, si zobrazí formulář Inventura majetku. Na formuláři zkontrolují údaje o majetku a potvrdí, zda majetek odpovídá nebo neodpovídá zadaným údajům. Mají-li k majetku nějakou doplňující poznámku, mohou napsat vzkaz správci majetku.

Poznámka:
Uživatelé si mohou formulář Inventura majetku zobrazit také příkazem ALVAO WebApp – Nabídka uživatele – příkaz Inventura majetku. Příkaz se v nabídce zobrazuje pouze pokud právě probíhá inventura majetku, tj. inventura je otevřená.
Poznámka:
Text na formuláři lze změnit na stránce ALVAO WebApp – Správa – Asset Management – Nastavení – Webová inventura.

Zpracování výsledků

Tím, jak jednotliví uživatelé začnou svůj majetek potvrzovat, se v okně Inventura začnou průběžně objevovat výsledky v horní tabulce ve sloupcích Datum inventury, Stav a Vzkaz pro správce majetku. Výsledky můžete průběžně zpracovávat, viz Inventura majetku. Případně můžete po určité době znovu odeslat oznámení uživatelům. Oznámení se odešle pouze těm uživatelům, kteří ještě nepotvrdili všechen svůj majetek.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.