Skip Navigation LinksALVAO 11.0ALVAO Asset ManagementSlovník Skip Navigation Links.


Slovník

 • Agent - agent je aplikace (Win9x) nebo služba (NT, 2000, XP, Vista, 7) běžící na klientském počítači a zabezpečující vzdálený sběr údajů, instalaci softwarových balíčků a komunikaci s programem ALVAO Asset Management.
 • Dědičnost - viz vlastnost zděděná.
 • Jedinečnost - vlastnost může být nastavena jako jedinečná. Pokud je jedinečnost zapnuta, potom lze použít funkci Kontrola jedinečnosti. Tato funkce zjistí, zda se vybraná vlastnost vyskytuje se stejnou hodnotou vícekrát a vypíše seznam porušení jedinečnosti u všech vlastností, které byly takto definovány.
 • Klasifikační vlastnost - vlastnost, která určuje typ objektu, např. "monitor", "procesor", "místnost" atd. Každý objekt musí mít tuto vlastnost. Implicitně slouží jako klasifikační vlastnost Druh.
 • Kořen stromu

  Objekt, který se nachází v kořenu stromu, tzn. nemá žádný nadřazený objekt.

 • Nadřazený objekt
 • Objekt - objekt je základním stavebním kamenem stromové databáze. Každý objekt představuje jeden uzel stromu.
  Objekt se skládá z:
  • názvu objektu
  • ikony
  • vlastností
  • poznámek
  • záznamů historie
  • podřazených objektů
 • Objekt kořenový - viz kořen stromu.
 • Podřazený objekt
 • Podstrom

  Část stromu zahrnující jeden určitý objekt (kořen podstromu), jeho podřazené objekty, podřazené objekty podřazených objektů, atd.
 • Potomek objektu - jeden z podřazených objektů nebo jeden z podřazených objektů podřazených objektů atd.
 • Předek objektu - nadřazený objekt, nadřazený objekt nadřazeného objektu atd.
 • Strom

  Hierarchická struktura složená z objektů. Každý objekt může mít jeden nebo více podřazených objektů (synů) a současně být podřazeným objektem jiného objektu (nadřazeného objektu, otce).
 • Šablona objektů - vzor, podle kterého se vytvářejí nové objekty.
 • Vlastnost - informace, která popisuje určitou charakteristiku objektu. Každý objekt může být popsán několika vlastnostmi, jako např. Velikost, Barva.
 • Vlastnost vlastní - vlastnost, která je součástí objektu (není zděděná).
 • Vlastnost zděděná

  Vlastnost, která se do objektu dědí z některého jeho předka.
 • WMI - Windows Management Instrumentation (WMI) je systém pro správu systémových informací založený na standardizovaném objektově orientovaném rozhraní.
 • Záložka - ve spodní části okna Vlastností a okna Historie jsou záložky, které slouží jako filtr.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.