Skip Navigation LinksALVAO 11.0ALVAO Asset ManagementPoznámky k objektům Skip Navigation Links.


Poznámky k objektům

Poznámky slouží k zaznamenání libovolných textových informací, např. nastavení ovladačů zařízení, poruch hardware apod. U poznámky může být také přiložen soubor nebo odkaz.

Poznámky se zobrazují v hlavním okně na záložce Deník.

Pracovat s poznámkami mohou pouze oprávnění uživatelé.

Vytvoření nové poznámky

  1. Ve stromu objektů vyberte konkrétní objekt.
  2. Jděte na záložku Deník a z místní nabídky použijte příkaz „Přidat – Poznámka“.
  3. Zobrazí se okno nová poznámka.
  4. Ve stromu objektů vyberte konkrétní objekt.

Zobrazení / úprava existující poznámky

Poznámku může upravovat pouze její autor. Ostatní mohou text poznámky pouze číst.
  1. Ve stromu objektů vyberte konkrétní objekt.
  2. Jděte na záložku Deník, vyberte konkrétní poznámku a z místní nabídky použijte příkaz „Upravit“, nebo poklepejte na záznamu v deníku myší.
  3. Zobrazí se okno poznámka.
  4. Pokud jste autor poznámky, můžete upravit údaje a uložit změny stiskem tlačítka OK.

Odstranění (skrytí) poznámky v Deníku

  1. Ve stromu objektů vyberte konkrétní objekt.
  2. Jděte na záložku Deník, vyberte konkrétní poznámku a z místní nabídky použijte příkaz „Odstranit“.
Poznámka:
Poznámka bude pouze skryta a zobrazí se po povolení volby „Zobrazit odstraněné položky“ v místní nabídce tabulky záložky Deník.
Poznámka:
Odstraněné poznámky mohou administrátoři znovu obnovit příkazem Nástroje – Databáze - Obnovit odstraněné položky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.