Objekty a vlastnosti

Každý evidovaný majetek je v ALVAO Asset Management reprezentován určitým objektem. Jednotlivé objekty jsou uspořádány do stromu objektů, který najdete v hlavním okně AM Console, nebo ve WebApp - Objekty.

Každý objekt je definován druhem, názvem a lze mu nastavit ikonu. Ve stromu objektů je vidět pouze ikona a název objektu. Druh objektu určuje, jaký předmět reálného světa objekt představuje (např. počítač, monitor, tiskárna, ...) Stisknutím pravého tlačítka myši na objektu otevřete místní nabídku. Příkaz Upravit na obrazovce otevře okno Objekt, ve kterém můžete jeho základní údaje změnit.

Každý objekt může být dále popsán jednou nebo více vlastnostmi. Například objekt Uživatel je popsán vlastnostmi Osobní číslo a Uživatel (tj. jméno a příjmení uživatele) apod. V AM Console na záložce Vlastnosti, resp. ve WebApp - Objekty - záložka Vlastnosti, najdete seznam vlastností toho objektu, který je právě vybrán ve stromu. Pod seznamem vlastností jsou další záložky, které filtrují seznam podle různých hledisek, podrobně popsané na stránce Hlavní okno AM Console. V seznamu mohou být zobrazeny také vlastnosti, které objekt dědí z některého nadřazeného objektu ve stromu, podrobněji v kapitole Dědičnost.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.