Skip Navigation LinksALVAO 11.1ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůMůj tým Skip Navigation Links.


Můj tým

Kontaktní osoby externích zákazníků (zadavatelé služeb) mohou pro své kolegy vytvořit uživatelské účty pro přístup do Alvao pomocí příkazu WebApp - uživatelské menu v pravém horním rohu - samoobsluha Můj tým.

Stránka Můj tým je dostupná pouze členům skupiny Team Managers (Manažeři týmů). Pokud chcete tuto funkci zpřístupnit svým zákazníkům, přidejte jejich kontaktní osoby do této skupiny

Doporučená struktura uživatelských skupin

Pro přiřazování SLA zákazníkům doporučujeme používat následující strukturu skupin.

Mějme v SD službu, ve které zákazník požaduje například "Technickou podporu". Ve službě Technická podpora jsou SLA například "Neplacená technická podpora", "Placená technická podpora" a "Prémiová technická podpora".

Existují 3 skupiny uživatelů: "Neplacená TP", "Placená TP" a "Prémiová TP". Těmto skupinám jsou přiřazeny odpovídající SLA

Zákazník s názvem například "Acme corp." si objednává placenou technickou podporu pro běžné požadavky a prémiovou technickou podporu pro kritické události. Pro tohoto zákazníka tedy vytvoříme další 2 skupiny. Skupina "Acme - placená TP" bude členem skupiny "Placená TP" a skupina "Acme - prémiová TP" bude členem skupiny "Prémiová TP".

Manažeři zákazníků pak budou zahrnuti jak do skupiny "Acme - Placený TP", tak do skupiny "Acme - Prémiový TP". Při editaci práv svých podřízených pak manažeři uvidí tyto 2 skupiny a mohou seskupit uživatele podle toho, zda mají mít možnost používat SLA.

Skupiny zákazníků tedy nemají SLA přiřazeny přímo ke službě, ale jsou členy jiných skupin. Vzniknou tak 2 úrovně skupin, přičemž jedna úroveň popisuje SLA poskytované na dané službě a druhá úroveň obsahuje skupiny s žadateli o služby zákazníků.

Na stránce pro vytváření a editaci uživatelů se v sekci oprávnění zobrazují skupiny, ve kterých je manažer přímo členem, neimplikují členství v žádné systémové skupině a také neimplikují žádné SLA.

Vytvoření nového zákazníka v SD

  1. Vytvořte skupiny uživatelů pro každou službu a SLA poskytovanou zákazníkovi a zařaďte je do skupin poskytovaných SLA. (Viz Doporučená struktura skupin v SD)
  2. Vytvořte uživatele pro správce zákazníka. Vyplňte všechna potřebná pole pro tohoto uživatele, zejména jméno, uživatelské jméno, e-mail a organizaci.
  3. Přiřaďte uživatele do všech skupin vytvořených pro zákazníka.
  4. Pokud bude manažer zákazníka spravovat žadatele sám, přiřaďte jej do skupiny "Manažeři týmu".
  5. Pokud zaměstnanec SD zakládá další žadatele zákazníků, vytvořte pro ně uživatele, vyplňte všechna potřebná pole, zejména jméno, e-mail a organizaci, a přiřaďte manažera zákazníka jako vedoucího. Seskupte je podle dohody se zákazníkem.

Odstranění zákazníka

  1. Odstraňte všechny skupiny zákazníků ze skupin SLA (viz kapitola Doporučená struktura skupin v SD)
  2. Zablokujte nebo odstraňte uživatele zákazníka.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.