Skip Navigation LinksALVAO 11.1ITIL v praxiChange Management Skip Navigation Links.


Change Management

Změny v prostředí IT jsou všudypřítomné - mohou probíhat reaktivně nebo proaktivně. V obou případech je nutné zavést kvalitní proces řízení změn, který řídí životní cyklus všech změn a zajišťuje standardní postupy pro jejich posuzování a provádění. Tím se minimalizuje riziko zavedení nových potenciálních problémů.

Výchozí šablona procesu

Jedná se o výchozí šablonu procesu, kterou může zákazník dále upravovat podle svých potřeb.

Stav Popis Pokyny pro řešitele

Nový

Požadavek na změnu je klasifikován.

Zkontrolujte, zda se jedná o "Požadavek na změnu". Pokud tomu tak není, použijte příkaz "Přesunout do jiné služby" a přesuňte požadavek do správné služby.
Určete prioritu řešení.
Poté příkazem "Přiřadit" přiřaďte požadavek konkrétnímu řešiteli k analýze.

Analýza

Probíhá analýza a změny návrhu.

Prostudujte návrh na změnu. Ověřte si u žadatele, že jste požadavku dobře porozuměli.
Vypracujte návrh změny.

Schválení

Čeká se na schválení návrhu změny.

Pomocí příkazu "Povolit schválení" předejte návrh změny ke schválení.
Po úspěšném schválení ji předejte k naplánování.

Plánování

Probíhá plánování implementace změny.

Plánujte provedení změny.
Až nastane správný čas, předejte požadavek k implementaci.

Implementace

Změna se realizuje.

Implementujte změnu podle schváleného návrhu.

Testování

Po provedení změny probíhá testování.

Testujte změnu podle schváleného návrhu.

Uzavřeno

Požadavek byl uzavřen. Požadavek je uzavřen.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.