Skip Navigation LinksALVAO 11.1ITIL v praxiSpráva katalogu služeb Skip Navigation Links.


Service Catalog Management

Katalog služeb je jednotným místem pro správu všech služeb poskytovaných servisními odděleními napříč organizací (IT oddělení, HR oddělení, správa budov, správa vozového parku, ...). Cílem správy katalogu služeb je zajistit, aby katalog služeb odrážel skutečný stav v organizaci a aby služby byly dostupné těm uživatelům (žadatelům), kteří mají právo služby využívat, a to na dohodnuté úrovni(SLA)

Tvorba katalogu služeb by měla probíhat formou workshopu za účasti nejen členů řešitelských týmů (pohled zevnitř), ale zejména klíčových uživatelů služeb a zástupců obchodu (pohled zvenčí). Dobře navržený katalog služeb je intuitivní jak pro žadatele, tak pro výzkumné pracovníky a snižuje potřebu přecházet mezi službami

Správcem katalogu služeb je obvykle CIO společnosti (který je obvykle také správcem úrovně služeb).

Struktura

Katalog služeb by měl mít logickou strukturu a služby mohou být seskupeny podle témat (např. podle agend jednotlivých oddělení). Vznikne tak hierarchický katalog služeb nebo, chcete-li, strom služeb. Na základě zkušeností z implementací u našich zákazníků doporučujeme katalog služeb strukturovat takto:
 • věcné seskupení
např.
  aplikace - kancelářské aplikace - MS Office, počítače a koncová zařízení - notebooky a tablety
 • na poslední úrovni definovaného workflow procesu ITIL (typicky Incident Management, Request Fulfilment, Change Management, Problem Management
) např.
  požadavek (Request), incident (Incident), změna (Change
)

Jak vypadá Service Desk ALVAO

Ukázka struktury služby

 • Změny podnikových standardů
 • Správa
 • Informační technologie
  • Potřebuji pomoc
  • Telefonování
  • Počítače, notebooky a tablety
  • Tiskové služby
   • Obtíže s používáním
   • Požadavek na tiskárnu
  • Programy a aplikace
  • Podnikový informační systém
   • Pomoc s používáním
   • Nahlášení chyby nebo poruchy
    • Řešení problémů
   • Nastavení a změna přístupu
   • Návrhy na zlepšení
  • E-mail
  • Sdílené soubory a složky
  • Vzdálený přístup k síti
  • Služby podpory
   • Správa přístupu
   • Aplikace
    • Aplikace pro stolní počítače
    • Systém ERP
    • Exchange
     • Incidenty
     • Problémy
   • Řízení změn
   • Infrastruktura
   • Projekty IT
   • Řízení problémů
   • Správa softwarových prostředků
  • Pochvaly, stížnosti a nápady
 • Správa budov
 • Správa vozového parku
 • Nákup na zakázku
 • Údržba strojů
 • Vývoj
 • Personální oddělení
 • Právní služby
 • Finance
 • Marketing
 • Bezpečnost
 • Kvalita
 • Management

Uživatelská webová aplikace

Service Catalog in ALVAO WebApp

S dobře navrženým katalogem služeb dochází jen k malým výkyvům v požadavcích, protože intuitivní katalog, podpořený vhodnými ikonami a popisy, správně navede žadatele na poslední úroveň s konkrétním pracovním postupem. Pokud si žadatel požadavku z nějakého důvodu není jistý, kam má požadavek umístit, může jej vytvořit na libovolné úrovni - operátoři a řešitelé jej v rámci komunikace a diagnostiky žadatele přesunou na správnou službu

Poznámka:
Služby, které mají, se v katalogu služeb nezobrazují. nastavení službyje možnost "Zobrazit v katalogu služeb" vypnuta

Příklad interní směrnice

Interní směrnice k této problematice by měla obsahovat následující informace

Katalog služeb IT

 1. Seznam služeb poskytovaných interními pracovníky IT společnosti.
 2. Každý seznam by měl být samostatným dokumentem (uloženým např. na SharePointu)
 3. Na tyto katalogové listy se pak můžete odkazovat z formulářů Service Desk (pole popis)

ID služby

S001

Název služby

Počítače a příslušenství

Popis služby

Dodávka a servis počítačů a příslušenství

 • počítač
 • stolní počítače
 • nebo notebook + dokovací stanice + brašna
 • monitor
 • myš
 • klávesnice
 • náhlavní souprava s mikrofonem
 • potřebné propojovací kabely
 • Připojení k vnitřní podnikové síti
  Připojení počítače k vnitřní podnikové síti Počítače jsou připojeny k vnitřní síti:
  a) kabelem
  b) bezdrátově (wifi)

  Přístup k webu
  Zajištění přístupu na web z vnitřní podnikové stěny Počítače jsou připojeny k internetu prostřednictvím vnitřní podnikové sítě. Připojení je nastaveno automaticky. Není třeba jej nastavovat ručně. Přístup z vnitřní sítě na webové servery na internetu není omezen

  Varianty

  Business - Notebook

  Design - stolní stanice

  Administrativní - stolní počítač

  Klíčový uživatel

  Petr Novák (obchod)
  František Doskočil (konstrukce)
  Marie Okurková (administrativa)

  Výchozí úrovně služeb

  Dodávka: V případě, že se jedná o dodávku, je nutné zajistit, aby se v případě, že se nejedná o dodávku, mohla být v případě, že se nejedná o dodávku, zajištěna dodávka: RF001 - Standardní řešení požadavků

  Oprava: Oprava v případě, že se jedná o opravu, je nutné provést opravu: IM001 - Standardní řešení problémů


  ID služby

  S002

  Název služby

  Standardní SW

  Popis služby

  Instalace a podpora standardního softwaru dodávaného s počítačem.

  Možnosti

  Aplikace Klíčový uživatel Základní software
  Doporučeno pro nové počítače
  Windows 7 Enterprise (anglicky, x64) Petr Novák Ano
  Microsoft Office 2010 Professional Plus (česky, x64) Petr Novák Ano
  Microsoft Lync Petr Novák Ano
  Adobe Acrobat Reader Petr Novák Ano
  7Zip Petr Novák Ano
  Microsoft Office Project 2010 Professional (čeština, x64) František Doskočil Ne
  Microsoft Office Visio 2010 Professional (česky, x64) František Doskočil Ne
  Starší podporované aplikace:
  Microsoft Vista Enterprise (čeština, x64/x32) Petr Novák
  Microsoft Office 2007 Enterprise (česky. x64/x32) Petr Novák
  Microsoft Office Project 2007 Professional (česky, x32) František Doskočil

  Klíčový uživatel

  Petr Novák (obchod)
  František Doskočil (konstrukce)
  Marie Okurková (administrativa)

  Výchozí úrovně služeb

  Dodávka: V případě, že se jedná o dodávku, je nutné zajistit, aby se v případě, že se nejedná o dodávku, mohla být v případě, že se nejedná o dodávku, zajištěna dodávka: RF001 - Standardní řešení požadavků

  Oprava: Oprava v případě, že se jedná o opravu, je nutné provést opravu: IM001 - Standardní řešení problémů


  ID služby

  S003

  Název služby

  Elektronická pošta

  Popis služby

  Správa elektronických poštovních schránek

  Každý zaměstnanec má vlastní elektronickou schránku. Standardní formát adresy je @firma.cz.

  Velikost schránky je omezena na 500 MB, viz doporučené nastavení automatické archivace. Obsah schránky je duplikován na dvou pevných discích pro případ poruchy disku. Pro případ zničení nebo odcizení serveru jsou data zálohována 2x/rok.

  Možnosti

  Nejsou nabízeny žádné varianty této služby. V případě jakýchkoli nestandardních potřeb zadejte požadavek v části Řešení standardních požadavků a oddělení se jimi bude zabývat

  Klíčový uživatel

  Petr Novák

  Výchozí úrovně služeb

  Dodání: V případě, že je služba poskytována na základě smlouvy o poskytování služeb, je nutné, aby byla služba poskytována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách: RF001 - Standardní řešení požadavků

  Oprava: IM001 - Standardní řešení problémů


  ID služby

  S004

  Název služby

  Sdílené soubory a složky

  Popis služby

  Správa sdílených jednotek, jejich zálohování a archivace.
  Řešení problémů se sdílenými disky a daty na nich, přidělování a změna přístupových práv

  Sdílené disky jsou
  Disk Popis
  S: Záložní disk v ZR
  Velikost disku je 20 GB.

  Obsah se zálohuje každou noc po skončení pracovního dne. Záloha odolává zničení nebo odcizení serveru. Posledních 5 záloh je archivováno.
  T: Pracovní disk v ZR
  Velikost disku je 200 GB.

  Obsah je uložen duplicitně na dvou pevných discích pro případ poruchy disku. Data jsou zálohována 2x/rok pro případ zničení nebo odcizení serveru.
  V: Pracovní disk v Brně
  Velikost disku je 200 GB.

  Obsah je uložen duplicitně na dvou pevných discích pro případ poruchy disku. V případě zničení nebo odcizení serveru jsou data zálohována 2x/rok. Složka V:\Backup je zálohována každou noc po skončení pracovního dne. Záloha odolá zničení nebo odcizení serveru. Posledních 5 záloh je archivováno. Velikost této složky je omezena na 1 GB.

  Varianty

  Přístup řízený na základě pracovního zařazení (vedení, finanční oddělení, administrativní pracovníci, ...)

  Klíčový uživatel

  Petr Novák

  Výchozí úrovně služeb

  Dodání: V případě, že se jedná o službu, která je poskytována na základě smlouvy o poskytování služeb, je nutné, aby byla poskytována na základě smlouvy o poskytování služeb: RF001 - Standardní řešení požadavků

  Oprava: IM001 - Standardní řešení problémů

   

  Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.