Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management Console Skip Navigation Links.


ALVAO Asset Management Console

Tato kapitola popisuje okna a příkazy, které se zobrazují na obrazovce při práci s konzolou ALVAO Asset Management Console, která slouží k práci se systémem ALVAO Asset Management

Hlavní okno obsahuje následující 3 hlavní části:
 • Strom objektů - je zobrazen v levé části okna. Ve stromu jsou zobrazeny všechny objekty registrované ve Správě aktiv. Další informace o práci s objekty a stromem najdete v části Objekty a vlastnosti.
 • Záložky Zobrazení - pravá část okna obsahuje záložky Zobrazení. Jednotlivé karty zobrazují podrobnější informace o objektu, který jste vybrali ve stromu.
 • Stavový řádek - ve spodní části okna se nachází stavový řádek, který obsahuje následující informace:
  • Objekt - objekt vybraný ve stromu objektů (a cesta k objektu z kořene stromu).
  • Tabulka - údaje o aktuálně vybrané tabulce.
   Pokud je vybrán jediný řádek tabulky, zobrazí se informace o pořadí vybraného řádku a celkovém počtu řádků tabulky. Je-li vybráno více řádků, zobrazí se informace o počtu vybraných řádků a celkovém počtu řádků tabulky.
  • Databáze - název databáze, ke které je AM Console aktuálně připojena.
  • User (Uživatel) - uživatel aktuálně přihlášený do AM Console.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.