Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciDetekce hardware a softwareBlacklist HW Skip Navigation Links.


Blacklist HW

Pokud se stane, že při detekci HW se detekují nesmyslné hodnoty, je možné je při zpracování detekce odstranit. K tomuto účelu slouží tabulka v databázi tblWbemObjectProcess. Tabulka už standardně obsahuje nějaké systémové hodnoty.

Popis tabulky

Sloupce tabulky:
 • txtCASS - zkrácená část názvu WMI třídy detekovaného objektu - obvyklé hodnoty:
  • DesktopMonitor - monitor
  • BaseBoard - základní deska
  • PhysicalMedia - pevný disk (sériové číslo HDD)
  • NetworkAdapter - síťová karta
 • txtPropName - Název vlastnosti ve WMI - např. SerialNumber, Caption, apod.
 • txtPropValue - Nesmyslná hodnota, která se detekuje, např. 000000 apod.
 • bolSetObjectAsVirtual - pokud zde bude hodnota True, objekt se označí jako "virtuální" - po detekci se ve stromu objektů nevytvoří odpovídající objekt, ale v detailu HW detekce bude viditelný. Hodí se např. pro označení virtuálních CDROM apod.
 • bolClearObjectProp - pokud zde bude hodnota True, detekovaná (nesmyslná) hodnota bude při zpracování nahrazena prázdnou hodnotou.
Poznámka:

Ve sloupcích bolSetObjectAsVirtual a bolClearObjectProp musí být vždy pouze jedna hodnota True a druhá vždy False.

Scénář: nakoupili jsme PC, kde je v sér. čísle základní desky stejná hodnota

Hodnota v sériovém čísle základní desky je u všech počítačů stejná: 00000000. Po detekci se hlásí kolize HW (detekované komponenty jsou v jiném PC).

Postup odstranění problému

 1. Upravte tabulku tblWbemObjectProcess např. pomocí Microsoft SQL Server Management studia.
 2. Vložte nový řádek kde:
  • txtCLASS - vložte hodnotu: BaseBoard
  • txtPropName - vložte hodnotu: SerialNumber
  • txtPropValue - vložte hodnotu: 00000000
  • bolSetObjectAsVirtual - vložte hodnotu: False
  • bolClearObjectProp - vložte hodnotu: True
 3. Uložte změnu v tabulce.
 4. Nechte znovu vyhodnotit všechny HW detekce počítačů, u kterých došlo při detekci ke kolizi kvůli stejnému sériovému číslu (00000000) základní desky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.