Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciDetekce hardware a softwareVolba způsobu detekce Skip Navigation Links.


Volba způsobu detekce

Collector je schopen zpracovávat požadavky několika způsoby. Volba způsobu detekce závisí především na možnostech operačního systému detekovaného počítače. V následující tabulce je uveden seznam možných způsobů detekce.

Způsob detekce Popis
automaticky (výchozí) Tato volba je kombinací voleb Autonomní Agent, MS SCCM, Agent přes TCP/IP a bez Agenta. Preferovaným způsobem detekce je Autonomní Agent. Ostatní metody detekce se zkouší až v okamžiku, kdy autonomní agent 7 dní nekontaktuje AM WebService. V případě, že je dostupný modul MS SCCM Connector, zkusí PC detekovat nejprve metodou MS SCCM. Pokud se to nepodaří, zkusí spojení příkazem ping na vzdálený počítač. Pokud je počítač aktivní, snaží se Collector detekovat počítač pomocí Agenta přes TCP/IP. Pokud na vzdáleném počítači Agent není, Collector se pokusí provést detekci bez Agenta.
Autonomní Agent Agent se pravidelně dotazuje AM WebService, zda má provádět detekci a zda má detekovat HW či SW. Standardně se Agent dotazuje každé 2 hodiny. Pokud WebService požaduje detekci, Agent vytvoří detekci (CXM soubor) a ten odešle WebService. V případě, že se nepodaří odeslat detekci, Agent se o to opět pokouší (standardně každých 15 minut).

V případě použití Agenta doporučujeme použít tento způsob detekce.

Výhody/nevýhody:
+ Detekované stanice mohou být kdekoliv i mimo podnikovou síť, komunikace probíhá přes internet.
+ Malý síťový provoz - odesílaná data jsou komprimovaná.
+ Není třeba povolovat port ve firewallu stanice - komunikace probíhá přes standardní HTTP/HTTPS protokol.
+ Eliminováno riziko detekce špatného počítače vlivem neaktuálních záznamů v DNS.
+ Detekce probíhají paralelně.
- Nelze provést okamžitou detekci (Agent kontaktuje WebService v určitých intervalech)
- Je třeba nainstalovat Agenty a distribuovat nastavení adresy WebService.
bez Agenta Tato volba pochází ze starších verzí systému a je nahrazena volbou automaticky.

Tento způsob detekce lze použít pouze na počítačích s Windows 2000 a vyšší. Na detekované počítače není třeba instalovat Agenta. Detekce se provádí pomocí DCOM, WMI a vzdáleného přístupu do registru.

Výhody/nevýhody:
+ Na detekované stanice není třeba instalovat Agenty.
- Velká síťová komunikace - data nejsou v průběhu detekce komprimována.
- Riziko, že se vlivem špatných záznamů v DNS detekuje jiný počítač.
- Někdy je problematické nastavit detekovaný počítač tak, aby bezagentová detekce fungovala.
- Detekce probíhají sekvenčně.
Agent přes TCP/IP Tato volba pochází ze starších verzí systému a je nahrazena volbou automaticky.

Collector nejprve zkusí spojení příkazem ping na vzdálený počítač. Na detekovaných počítačích musí být nainstalován Agent. Komunikace mezi programem Collector a Agentem probíhá protokolem TCP/IP.

Výhody/nevýhody:
+ Malý síťový provoz - data detekce se odesílají komprimovaně.
+ Lze provést okamžitou detekci.
- Riziko, že se vlivem špatných záznamů v DNS detekuje jiný počítač.
- Je třeba povolit specifický port ve firewallu stanice.
- Detekce probíhají sekvenčně.
Agent přes sdílenou složku Collector komunikuje s Agentem přes sdílenou složku. Tuto volbu je vhodné používat pouze pro detekce počítačů s Windows 95/98/Me v režimu, kdy je Agent spouštěn z login-skriptu.
MS SCCM Tato volba je dostupná pouze po aktivaci modulu ALVAO MS SCCM Connector.

Collector čte data o hardware a software na počítači pomocí nastavených připojení do SCCM. Daný počítač hledá postupně ve všech připojeních, dokud jej nenajde. Na cílové počítače tak není nutné instalovat agenty, ani není potřeba nastavovat uživateli oprávnění pro přístup do WMI, vzdáleného registru a na pevné disky.

Výhody/nevýhody:
+ Data o HW/SW se rychle získají ze SSCM
- ALVAO nemůže ovlivnit, jak stará data jsou v SCCM.
- Detekce probíhají sekvenčně.
ručně Collector nezpracovává požadavky s tímto způsobem detekce. Na detekovaném počítači je třeba provést detekci ručně spuštěním programu AMAgent.exe. Program vygeneruje soubory s příponou .cxm, které potom načtete do AM Console příkazem Nástroje - Detekce - Načíst ze souboru.
Tuto volbu detekce použijte i pro počítače, které nelze detekovat (Linux, Apple, apod.).

Standardně je pro všechny počítače (v globálním nastavení detekcí) nastaven způsob detekce automaticky, který vyhovuje detekci operačních systémů Windows 95, 98, Me a NT s použitím Agenta přes TCP/IP a Windows 2000 a vyšší bez Agenta příp. s Autonomním Agentem nebo Agentem přes TCP/IP. U počítačů, které nejsou připojeny do sítě, a u nedetekovatelných počítačů nastavte způsob detekce ručně.

Poznámka:
Pokud při detekci v režimu "Agent přes TCP/IP" nejde navázat spojení přes název počítače, zkusí se spojení přes IP adresu.
Poznámka:
Collector pomocí pingu standardně zkouší, jestli je detekovaný počítač zapnutý. Pro režim detekce "Agent přes TCP/IP" je možné ping vypnout nastavením položky AgentTcpipPing v registru na cestě HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ALC\ALVAO Asset Management\Collector na hodnotu 0 (dword) nebo v nastavení Collectoru.
Upozornění:
Pokud se v režimu "bez Agenta" detekují počítače, které jsou v síti rozdělené vnitřním firewallem a přesto jsou v jedné doméně, je potřeba na firewallu povolit následující porty:
 • WMI - port 135 + <náhodný port z dynamického TCP rozsahu>, ten se liší dle OS:
  - 1024-5000 (Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003)
  - 49152-65535 (Windows Vista a vyšší, Windows Server 2008 a vyšší)
 • Remote registry - port 445
 • Administrátorské sdílení disků - porty 135-139 a 445.
Více viz články:
Přehled síťových služeb Windows a jejich porty
Nastavení pevného portu pro službu WMI

Způsob detekce podle operačního systému počítače

Počítače, které jsou zapojeny do počítačové sítě, doporučujeme detekovat v závislosti na operačním systému následujícím způsobem.

 • Windows 2000 a vyšší - způsob detekce: automaticky - Collector dokáže detekovat údaje pomocí standardních součástí operačního systému. Na stanice není třeba instalovat Agenta.
  Pokud se Agenta rozhodnete nainsatalovat, je zapotřebí mít operační systém Windows 7 a vyšší.
 • Ostatní operační systémy - způsob detekce: ručně - údaje o počítačích s jinými operačními systémy, např. Linux nebo počítače Apple, nelze automaticky detekovat. Vyberte u nich způsob detekce ručně. Potřebné údaje je nutné do systému zapsat ručně, viz Vložení počítačů, které nelze detekovat.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.