Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciDetekce hardware a softwareCollector Skip Navigation Links.


Collector

Požadavky na detekce vyřizuje samostatný program Collector, který periodicky prohlíží databázi a pokud nalezne nový nevyřízený požadavek, pokusí se ho vyřídit. Pokud některý počítač nelze detekovat, např. protože je právě vypnutý, požadavek je odložen a Collector se k němu vrátí později. Vyřizování požadavků na detekce a vyhodnocení je možno plánovat a nastavit Collector tak, aby nezatěžoval SQL server či počítačovou síť např. v pracovní době, ale pracoval v noci, kdy jsou SQL server a síť málo vytíženy.

Collector může být spuštěn jako systémová služba (doporučeno) nebo interaktivní aplikace. Zástupce pro interaktivní spuštění Collectoru se přidává do nabídky Start při instalaci AM Console.

Jako služba se Collector zpravidla instaluje na server, ale můžete ho takto nainstalovat i na pracovní stanici. Instalace služby má výhodu v tom, že se Collector automaticky spustí po zapnutí počítače a běží i v době, kdy na počítači není přihlášen žádný interaktivní uživatel.

Collector může být spuštěn i na několika počítačích v síti současně. Jednotlivé instance Collectoru se potom podělí o zadané požadavky na detekce a vyřídí je společnými silami.

Další funkcí Collectoru je možnost Automatické aktualizace knihovny softwarových produktů (SwLib). Collector podle nastavení kontroluje dostupnost nové knihovny na internetu, nebo načítá knihovnu z nastavené složky na disku serveru.

Collector také umožňuje vyhledávat nové počítače v síti pomocí Prohledávání sítě. Tato funkce slouží ke hledání nových počítačů připojených do podnikové sítě. Nově nalezené počítače se vytvářejí ve speciální složce - Složka nalezených počítačů ve stromu Assetu. Konfiguraci prohledávání sítě je možné měnit ve WebApp v Správa - Asset Management - Servery pomocí příkazu Upravit v sekci Prohledávání sítě. Je možno nakonfigurovat více Collectorů tak, aby každý z nich skenoval jen určitou část počítačové sítě a tím urychlit periodické prohledávání rozsáhlé podnikové sítě. Periodu prohledávání pro každý nastavený rozsah je možno individuálně měnit. Nastavený čas určuje, po jaké době bude Collector znovu provádět prohledávání dané části sítě.

Collector obsahuje dále funkci Automatické načítání souborů ruční detekce. Ta automaticky načítá soubory ručních detekcí (*.CXM) z přednastavené složky na pevném disku. Načtené detekce se buď přesunou do podsložky "Processed", nebo smažou z pevného disku. Toto chování je možno volit v nastavení Načítání souborů.

Collector také odesílá požadavky s nerozpoznaným softwarem a žádosti o přidání nového produktu do knihovny (pokud je tato funkce aktivní) a ke správné funkci potřebuje připojení k internetu.

Nastavení

Připojení Collectoru k databázi se nastavuje v interaktivním režimu (Start - ALVAO - Asset Management Collector) příkazem Akce - Nastavení.

Další nastavení Collectoru se provádí v ALVAO WebApp v Správa - Asset Management - Servery.

Konfigurační soubor AMCollector.config

V konfiguračním souboru je uložena veškerá místní konfigurace z nastavení Collectoru:

  • Připojovací řetězec k databázi
  • Spouštět automaticky po startu systému
  • Konfigurace logování do souboru

Collector je možné tedy nastavit i bez restartování služby tak, že se upraví tento konfigurační soubor.

Elementy konfiguračního souboru

Element Popis Přípustné hodnoty Implicitní hodnota
database\connectionTimeout Timeout připojení k DB v [s]. INT číslo 300
database\connectionStrings\add[@name="Collector"] Připojovací řetězec k DB nastavený skrz nastavení Collectoru. připojovací řetězec -
ui\autoStart Automatické spuštění aplikace po startu OS. 0 = ne,
1 = ano
0
log[@active] Zapnutí/vypnutí zapisování událostí do protokolu. 0 = vypnuto,
1 = zapnuto
0
log\detailLevel Podrobnost logování. 0 = stav a chyby,
1 = normální,
2 = podrobný
0
log\writeProcessAliveHours Perioda zapisování stavu živosti (heartbeat) detekčního a skenovacího procesu (v hodinách). INT číslo 12

Interaktivní spuštění Collectoru

Collector se jako interaktivní aplikace spouští příkazem Start - ALVAO - Asset Management Collector. Vpravo dole v Hlavním panelu Windows se objeví stavová ikona . Poklepáním myší na stavové ikoně se otevře hlavní okno Collectoru s výpisem zpráv o prováděných detekcích včetně případných chybových hlášení.

Tip:
Když Collector vyřídí všechny požadavky v databázi, přejde do klidového stavu, kdy každé 2 minuty zkontroluje databázi, jestli nebyl zadán nový požadavek. Čekání můžete přeskočit tlačítkem .
Tip:
Když Collector dokončí sken všech nastavených rozsahů sítě, které jsou nakonfigurovány pro daný stroj, funkce "NetScan" přejde do klidového stavu do té doby, než bude v plánu sken dalšího rozsahu. Čekání můžete přeskočit tlačítkem .

K tomu, aby Collector dokázal detekovat údaje z počítačů s operačními systémy Windows 2000/XP/Vista/7 bez použití Agenta, musí být spuštěn na uživatelském účtu s právy administrátora detekovaných počítačů, tzn. uživatel, který Collector spouští, musí být administrátorem detekovaných počítačů. Druhou možností je spustit Collector pod jiným uživatelem tak, že na příkazu - Collector v nabídce Start klepnete pravým tlačítkem myši se stisknutou klávesou Shift, v místní nabídce zvolíte příkaz - Spustit jako a zadáte přihlašovací jméno a heslo příslušného uživatele.

Poznámka:
Pokud chcete detekovat hardware operačních systémů IBM AIX přes SSH, je nutno mít v seznamu účtů přihlašovací údaje uživatele, který má oprávnění spouštět příkazy na vzdáleném počítači přes SSH.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.