Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůVýchozí nastavení uživatelů Skip Navigation Links.


Vlastní výchozí nastavení uživatelů

Každý uživatel má své osobní nastavení aplikací ALVAO, které si může individuálně změnit. Při prvním spuštění jsou aplikace nastaveny podle výchozího nastavení. Pokud vám nevyhovuje systémové výchozí nastavení uživatelů, můžete nadefinovat vlastní výchozí nastavení. Systém podporuje různá výchozí nastavení pro:

  • Žadatele, tj. pro běžné uživatelé, kteří nemají v žádné službě žádnou roli jako řešitel, operátor, manažer, čtenář ani mimořádný řešitel.
  • Členy řešitelských týmů, tj. uživatele s rolemi na službách.
Podle následujícího postupu můžete nadefinovat výchozí nastavení pro nové uživatele, příp. přepsat aktuální nastavení uživatele tímto výchozím nastavením.

Vytvoření vlastního výchozího nastavení

  1. V aplikacích ALVAO si vy nebo jiný uživatel nastavte tabulky tak, jak mají vypadat ve výchozím nastavení.
  2. Ve WA - Správa - Uživatelé vyberte systémového uživatele Výchozí nastavení – žadatelé, resp. Výchozí nastavení – členové řešitelských týmů, podle toho, pro jaký typ uživatelů chcete výchozí nastavení změnit, a z nabídky příkazů vyberte Nastavit profil.
  3. V okně vyberte svůj účet (resp. účet uživatele, který si aplikace nastavil do požadovaného výchozího nastavení) a potvrďte přepsání nastavení.
Toto výchozí nastavení se použije pro nové uživatele v okamžiku jejich prvního přihlášení do některé aplikace ALVAO. U existujících uživatelů, kteří již s aplikacemi pracují, se změna neprojeví. Ti si musí obnovit nastavení do výchozího stavu (viz Záloha a obnova nastavení tabulek), příp. jim ho může přepsat správce podle postupu níže.

Přepsání osobního nastavení uživatele výchozím nastavením

  1. Ve WA - Správa - Uživatelé vyberte uživatele, kterým chcete změnit nastavení.
  2. Z nabídky příkazů vyberte Nastavit profil.
  3. V okně vyberte účet Výchozí nastavení - žadatelé, resp. Výchozí nastavení - členové řešitelských týmů a potvrďte přepsání nastavení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.