Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůImportAzure Skip Navigation Links.


ImportAzure

Tato utilita slouží k importu uživatelů a skupin z Azure Active Directory (AAD). Import pracuje v multitenantním prostředí Alvao a synchronizuje všechny tenanty. Pokud chcete utilitu používat v prostředí s jediným tenantem, vytvořte databázi tenantů a přidejte do ní pouze jediný záznam.

Upozornění:
Utilita ImportAzure nemá stejné schopnosti jako ImportAD. Před použitím se přesvědčte, že vám tato omezení nezpůsobí potíže.

Parametry pro spuštění

/TenantDb <connection string> - Connection string pro připojení k databázi tenantů. Povinný parametr.

/CertHash <hash> - Kryptografický otisk certifikátu uloženého v certifikátech počítače. Certifikát se používá pro přihlášení aplikace k AAD. Použitý certifikát musí být nahraný jako povolený v registraci aplikace. Pokud parametr není uveden, musí místo něj být uveden AppPass.

/AppPass <heslo> - Heslo k ověření aplikace (Application secret) v AAD. Pokud parametr není uveden, musí místo něj být uveden CertHash.

Příklad použití:

ImportAzure.exe /CertHash a7b78164269b6ad5752b8cc0997f91de15033255 /TenantDb "Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=AlvaoTenants; Max Pool Size=500; Integrated Security=True"

Import uživatelů

Importují se všichni uživatelé, jejich vlastnosti vyjmenované níže a také jejich nadřízení uživatelé.

Importované vlastnosti uživatelů

Název Vlastnost v AAD Sloupec v databázi Alvao (tPerson)
- ID uživatele v Azure AzureAdObjectId
-ID tenanta (adresáře) v Azure AzureAdTenantId
Telefon do zaměstnání BusinessPhones sPersonPhone
Mobil MobilePhone sPersonMobile
E-mail Mail sPersonEmail
Kancelář OfficeLocation sPersonOffice
Oddělení Department sPersonDepartment
Jméno a příjmení DisplayName sPerson
Funkce JobTitle sPersonWorkPosition
- Country sPersonCountry
- City sPersonCity
Preferovaný jazyk PreferredLanguage sPersonPreferredLanguage

Import skupin

Importují se skupiny a členství v nich. Z AAD se načítají pouze skupiny typu „Security“. Skupiny typu „Office“ a „Distribution“ jsou ignorovány.

Importované vlastnosti skupin

  • Název (tRole.sRole)
  • Popis (tRole.sDesc)
  • ID skupiny v Azure (tRole.AzureAdObjectId)
  • ID tenanta (adresáře) v Azure (tRole.AzureAdTenantId)

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.