Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůAudit změn oprávnění uživatelů Skip Navigation Links.


Audit změn oprávnění uživatelů

Součástí produktu jsou tři reporty, které slouží pro audit změn v oprávněních uživatelů.

Název reportu Název RDL souboru Popis Název databázového pohledu
Strom objektů – Protokol nastavení oprávnění Object Tree – Security Settings Log csy.rdl
Object Tree – Security Settings Log enu.rdl
Poskytuje seznam změn v oprávněních ve stromu objektů. Query.NodeRightLog
Protokol nastavení členství ve skupinách Roles Membership Log csy.rdl
Roles Membership Log enu.rdl
Poskytuje seznam změn v členství uživatelů a skupin ve skupinách. Query.RoleMembershipLog
Protokol přihlašování uživatelů User Logon Log csy.rdl
User Logon Log enu.rdl
Poskytuje seznam jednotlivých přihlašování/odhlašování uživatelů do/z aplikace Asset Management Console. Query.UserLogonLog
Tip:
Názvy databázových pohledů můžete použít v okně AM Console – Nástroje – Databáze – SQL Dotaz. Zde si tak můžete zobrazit stejná data jako v reportu bez použití Reporting Services.
Poznámka:
Reporty jsou pouze v českém a anglickém jazyce.

Instalace

RDL soubory najdete na stránce www.alvao.com/download pod produktem Asset Management v archivu SecurityAuditReports.zip.
Popis instalace reportů naleznete na stránce Instalace reportů v Microsoft SQL Server Reporting Services.

Strom objektů – Protokol nastavení oprávnění

Report zobrazuje seznam změn v oprávněních uživatelů ve stromu objektů za zvolené časové období.
V reportu je mimo provedených změn uveden i datum a čas, kdy byla změna provedena a jméno uživatele, který změnu provedl.

Parametry reportu

 • Od – zadejte datum, od kdy se záznamy v reportu mají zobrazit.
 • Do - zadejte datum, do kdy se záznamy mají zobrazit.
 • Uživatel - z nabídky vyberte uživatele, kteří se v reportu mají zobrazit.
 • Skupina - z nabídky vyberte skupiny, které se v reportu mají zobrazit.
 • Upravil - z nabídky vyberte autory změn oprávnění, kteří se v reportu mají zobrazit.

Protokol nastavení členství ve skupinách

Report zobrazuje seznam změn v členství uživatelů a skupin ve skupinách za zvolené časové období.
V reportu je mimo provedených změn uveden i datum a čas, kdy byla změna provedena a jméno uživatele, který změnu provedl.
Poznámka:
Při odstranění uživatele nebo skupiny se změna členství nezaznamenává. Pouze pokud je odstraněna skupina, která byla členem jiných skupin, jsou v protokolu záznamy o odebrání skupiny z těchto skupin.

Parametry reportu

 • Od – zadejte datum, od kdy se záznamy v reportu mají zobrazit.
 • Do - zadejte datum, do kdy se záznamy mají zobrazit.
 • Člen - vyberte z nabídky uživatele a skupiny, které se v reportu mají zobrazit.
 • Skupina - vyberte z nabídky členské skupiny, které se v reportu mají zobrazit.
 • Upravil - z nabídky vyberte autory změn členství, kteří se v reportu mají zobrazit.

Protokol přihlašování uživatelů

Report zobrazuje seznam přihlášení a odhlášení uživatelů do/z programu AM Console ve zvoleném časovém období.
U jednotlivých záznamů je uveden také název počítače, na kterém se uživatel do aplikace přihlásil.

Parametry reportu

 • Od – zadejte datum, od kdy se mají přihlašování v reportu zobrazit.
 • Do - zadejte datum, do kdy se mají přihlašování v reportu zobrazit.
 • Uživatel - vyberte z nabídky uživatele, kteří se v reportu mají zobrazit.
 • Aplikace - vyberte z nabídky aplikace, které se v reportu mají zobrazit.
 • Počítač - vyberte z nabídky počítače, které se v reportu mají zobrazit.
 • Pouze administrátoři - zapněte volbu, pokud se v reportu mají zobrazit pouze uživatelé, kteří v době přihlášení do AM Console byly členy skupiny Administrátoři Asset Management.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.