Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůSkupiny uživatelů Skip Navigation Links.


Skupiny uživatelů

Každá skupina může obsahovat jak uživatele, tak i další skupiny. Uživatelé i skupiny mohou být současně členy více skupin. Skupiny uživatelů se používají hlavně pro hromadnou správu oprávnění uživatelů, ve které se oprávnění přidělují naráz celé skupině (a ne jednotlivým uživatelům zvlášť).

Skupiny uživatelů můžete spravovat v WA – Správa – Skupiny. Seznam můžete ručně upravovat běžnými příkazy Nový, Upravit a Odstranit. Více o přidělování oprávnění se dozvíte v Zabezpečení objektů.

Při načítání uživatelů z Active Directory (AD) se načítají také skupiny uživatelů z AD, takže pro správu oprávnění v ALVAO můžete použít i skupiny definované v AD.

Systémové skupiny uživatelů

Obecné skupiny pro ALVAO

Skupina Popis
Administrátoři Uživatelé v této skupině mají přístup k administraci systému ALVAO.
Správci nastavení Uživatelé v této skupině mají ve správě systému ALVAO přístup do následujících agend:
- Uživatelé (kromě změny členství ve skupinách)
- Skupiny (kromě změny členů)
- Asset Management (všechny agendy)
- Service Desk (všechny agendy kromě nastavení adresy SD WS)
- Vlastní položky
- Nastavení (pouze nastavení hlavní stránky ve WebApp a Kontrola nastavení)
- Licence (kromě změny aktivačního klíče)

Dále mohou spravovat všechny sdílené pohledy v aplikaci.
Správci kontaktů Uživatelé v této skupině mohou spravovat osoby (kromě změny členství ve skupinách) a organizace v ALVAO WebApp - Správa.
Všichni Všichni uživatelé. Tato skupina obsahuje všechny registrované uživatele a uživatele Host.
Registrovaní uživatelé Všichni registrovaní uživatelé. Tato skupina obsahuje všechny uživatele kromě uživatele Host.

Systémové skupiny pro ALVAO Asset Management

Skupina Popis
Administrátoři Asset Management Uživatelé v této skupině mají neomezený přístup do všech částí systému, spravují systémové číselníky a systémový koš.
Čtenáři Asset Management Uživatelé v této skupině mají přístup na úrovni čtení údajů z evidence IT zařízení, softwarových licencí, auditu software a detekcí.
Čtenáři vazeb Uživatelé v této skupině mohou vidět všechny vazby objektů a vykreslovat je v MS Visio.
Čtenáři vlastností objektů Uživatelé v této skupině vidí vlastnosti objektů a jejich hodnoty.
Správci detekcí hardware a software Uživatelé v této skupině mohou spravovat detekce software a hardware počítačů a spravují knihovnu softwarových produktů.
Správci majetku Uživatelé v této skupině mají neomezený přístup do evidence IT zařízení. Druh objektu může správce majetku měnit pouze u počítačů a pouze na jiný druh počítače.
Správci software na počítačích Uživatelé v této skupině mohou být upozorňováni na chybějící softwarové licence.
Správci softwarových licencí Uživatelé v této skupině mají ve výchozím stavu neomezený přístup do evidence softwarových licencí a auditu software. Spravují softwarové produkty. Pokud se evidují licence pro více organizací odděleně, pak nejsou oprávnění vázána na členství v této skupině, ale na nastavená oprávnění v zabezpečení softwarových licencí.
Správci softwarových profilů Uživatelé v této skupině mohou vytvářet a upravovat softwarové profily počítačů pro ALVAO Asset Management.
Správci SQL dotazů Uživatelé v této skupině mohou upravovat a spouštět SQL dotazy v ALVAO Asset Management Console.
Správci vazeb Uživatelé v této skupině mohou spravovat vazby na objektech, na které mají oprávnění.
Správci vlastností objektů Uživatelé v této skupině mohou upravovat hodnoty vlastností objektů.
Účetní Uživatelé v této skupině mohou zapisovat inventární čísla do evidence IT zařízení. Spravují modul pro inventuru IT zařízení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.