Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareLicenční audit softwareVazby mezi licencemi Skip Navigation Links.


Vazby mezi licencemi

Mezi licencemi v ALVAO Asset Management je možné vytvářet vazby, které definují vztahy mezi jednotlivými licencemi.

Záložka „Vazby“

Vazby můžete spravovat v hlavním okně ALVAO Asset Management Console v okně Upravit licenci na záložce Vazby. Nachází se zde přímé i nepřímé (tranzitivní) vazby.

Pohledy

Ve výchozím nastavení jsou na záložce „Vazby“ zobrazeny následující pohledy:

 • Přímé - zobrazuje pouze přímé vazby, tj. vazby jejichž počáteční nebo koncovou licencí je přímo vybraná licence.
 • Následuje po - zobrazuje seznam licencí, po kterých vybraná licence následuje.
 • Předchází před - zobrazuje seznam licencí, kterým vybraná licence předchází.

Sloupce

Název Popis
Cesta Cesta k navázanému objektu.
Druh objektu Druh navázaného objektu.
Název objektu Název navázaného objektu.
Přímá Ano - jedná se o přímou vazbu k objektu, který je vybraný ve stromu.
Ne - jedná se o nepřímou vazbu k objektu, který je vybraný ve stromu (vazba přes další objekt).
Typ vazby Typ vazby z pohledu právě vybraného objektu ve stromu.
Upraveno Datum a čas, kdy došlo k poslední úpravě vazby.
Upravil Osoba, která posledně upravila vazbu.
Z objektu (cesta) Cesta k objektu, na kterém je vazba definovaná. Pro přímé vazby to je vybraný objekt ve stromu.
Z objektu (druh) Druh objektu, na kterém je vazba definovaná.
Z objektu (název) Název objektu, na kterém je vazba definovaná.
Z objektu (typ vazby) Typ vazby z pohledu objektu, na kterém je vazba definovaná.

Mezi jednotlivými objekty lze nadefinovat následující typy vazeb:

Typ vazby Popis
Souvisí s - Souvisí s Licence A souvisí s licencí B.
Předchází před - Následuje po Licence A předchází před licenci B. Například: Licence MS Office 2003 předchází před licenci MS Office 2010.

Přímé a nepřímé vazby

Např. mezi licencemi A až E jsou následující vazby:
A -> B -> C -> D -> E

Pokud je ve vybraná licencet C, pak vazby B->C a C->D jsou přímé, protože přímo vychází z nebo směřují do licence C.

Vazby A -> C a C -> E jsou nepřímé, protože licence A je na C navázáná nepřímo přes licenci B. Podobně licence E je na C navázáná nepřímo přes licenci D.

Přidání nové vazby

 1. V AM Console si zobrazte okno Upravit licenci, pro licenci které chcete přidat vazbu.
 2. Z místní nabídky na záložce Vazby vyberte příkaz Přidat.
 3. Otevře se okno Přidat vazbu. Licence v horní části okna je předvyplněná podle licence, která je upravovaná. Tento výběr není možné měnit.
 4. V rozbalovací nabídce Typ vazby vyberte požadovaný typ vazby, například „Licence (horní) Následuje po licence (spodní)“.
 5. Napište část názvu licence a vyberte objekt z rozbalovací nabídky.
 6. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko OK.

Úprava existující vazby

 1. Na záložce Vazby v okně Upravit licenci vyberte vazbu, kterou chcete upravit, a z místní nabídky vyberte příkaz Upravit.
 2. V okně Upravit vazbu upravte typ vazby a koncové licence podle potřeby a klikněte na tlačítko OK.

Odebrání vazby

 1. Na záložce Vazby v okně Upravit licenci vyhledejte vazbu, kterou chcete odebrat, a z místní nabídky vyberte příkaz Odebrat.
 2. Potvrďte odebrání vazby.

Příklad: Vazby mezi licencemi při upgrade softwarové licence

Provedeme upgrade nákupu 10 licencí Windows 98 na nákup 10 licencí Windows XP Professional.
V seznamu licencí budou po upgrade záznamy: nákup 10 licencí Windows 98, zrušení 10 licencí Windows 98 a nákup 10 licencí Windows XP Pro.
V seznamu vazeb nákupu licence Windows98 se objeví: Windows 98 a Windows XP Pro.
V seznamu vazeb zrušení licence Windows 98 se objeví: Windows 98 a Windows XP Pro.
V seznamu vazeb nákupu licence Windows XP Pro se objeví: Windows 98 a Windows 98.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.