Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareLicenční audit software Skip Navigation Links.


Licenční audit software

Audit software je nezávislé porovnání seznamu software, který je nainstalován na počítačích v organizaci, s licencemi k užívání software, které organizace vlastní. Cílem auditu je ověřit, že na všech počítačích v organizaci je nainstalován pouze software, ke kterému organizace vlastní licenci tzn. že je nainstalován pouze legálně pořízený software.

Nákup licence znamená nákup software. Termín nákup software je srozumitelný a běžně se používá, ale není zcela přesný, protože zákazník nekupuje software, ale pouze licenci k užívání software. Jako dokument o nákupu licence většinou slouží daňový dokument (faktura) nebo písemná licenční smlouva. Dokument o nákupu licence musí obsahovat jednoznačnou identifikaci kupujícího a prodávajícího, název software a také rozsah a typ licence. Většina výrobců vydává obecné licenční podmínky, které specifikují typy licencí a rozsah práv kupujícího. Jako dokument o nákupu licence je potom vhodné použít tyto licenční podmínky spolu s fakturou za nákup, na které musí být uveden název produktu a typ licence.

Seznam platných licencí se v každé organizaci časem mění. Na jedné straně se nakupují nové, na druhé straně končí platnost starých licencí. Stejně tak se na počítače instalují nové a odinstalovávají staré programy. Z toho důvodu se audit software provádí k určitému datu a pro splnění jeho kontrolní funkce je třeba ho pravidelně opakovat. Běžně se audity provádějí jednou nebo dvakrát za rok.

Postup provedení auditu software vypadá takto:

  1. Pořízení detekcí software ze všech počítačů v síti.
  2. Dohledání dokumentů o nakoupených licencích k software a jejich zápis do evidence licencí.

  3. Porovnání seznamů nainstalovaného a nakoupeného software.

Následující kapitoly podrobně popisují jednotlivé kroky.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.