Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareSoftwarové profily Skip Navigation Links.


Softwarové profily

Systém ALVAO Asset Management podporuje sledování nainstalovaného software na počítačových stanicích v síti. Aby bylo možno efektivně porovnávat a sledovat, který software je na počítači nainstalován správně, který na počítači chybí nebo nesmí být, je k dispozici funkce, která se nazývá softwarové profily. Myšlenka je taková, že správce si vytvoří sadu profilů, ve kterých specifikuje, jaký software je povolen, jaký zakázán a který je povinný. Profily lze libovolně kombinovat pomocí hierarchie pod-profilů a docílit tím efektivního nastavení. Pro každý počítač lze navíc definovat výjimky.

Správa softwarových profilů

 1. V aplikaci ALVAO WebApp použijte příkaz Správa – Asset Management – Softwarové profily.
 2. Na stránce Softwarové profily můžete vytvářet a upravovat profily.
 3. Před zavřením okna je nutné uložit změny do databáze příkazem Uložit.
Poznámka:
Profily může vytvářet a upravovat osoba, která je členem skupiny Administrátoři nebo Správci softwarových profilů.

Přiřazení profilů počítačům

Počítačům poté přiřadíme profily a systém automaticky sleduje, jak si stojí nainstalovaný SW oproti definovanému v profilu. Na zakázaný či chybějící software potom upozorňuje a zobrazuje na záložce Software ikonu . Software, který je definován v profilu jako povinný, ale na sledované stanici není nainstalován navíc odlišuje ikonou (software, který je povinný ale není nainstalován, ve skutečnosti na stanici neexistuje. Zobrazuje se pouze jako virtuální záznam).

Přiřazení profilů k počítači lze provádět pro jednotlivé počítače příkazem Upravit... ve stromu objektů na záložce Objekt - Softwarový profil (tato záložka je viditelná pouze na objektu typu "počítač" nebo "počítačová sestava"). Profily lze konfigurovat také hromadně pro více počítačů najednou na záložce Objekty - Počítače v hlavním okně příkazem Změnit Softwarový profil... z kontextové nabídky. Zobrazí se opět okno se záložkou Objekt - Softwarový profil, ale nastavení se projeví u všech vybraných počítačů.

Na záložce Objekt - Softwarový profil lze vybrat jeden profil a dále konfigurovat výjimky pro každý počítač. Ty mají vyšší prioritu, než nastavení ve vybraném profilu. Lze tak dodatečně "doladit" menší odchylky od profilu pro jednotlivé počítače. Výjimky nelze konfigurovat při hromadném nastavení profilů pro více počítačů. Nastavením volby Veškerý software je povolen se nebude kontrolovat stav nainstalovaného software oproti Softwarovému profilu. U všech produktů na záložce Software v hlavním okně se poté bude zobrazovat stav profilu jako Volitelný.

Poznámka:
Nově vytvářené počítače v systému dodržují nastavení profilu podle šablony počítače. Taktéž při kopírování počítačů se zachovává původní nastavení softwarového profilu.

Priorita nastavení v Softwarovém profilu

Pro produkty obsažené v Softwarovém profilu lze nastavit tři různé stavy - Volitelný, Povinný a Zakázaný. Pomocí těchto tří stavů lze profily vhodně nastavit tak, aby nám umožňovaly snadné sledování nainstalovaného software na počítačích a na nepatřičné stavy (software na počítači chybí, software na počítači nemá co dělat) správce sytému upozornily.

Produkt, který není v Softwarovém profilu definován je automaticky brán jako zakázaný a stav Zakázaný má nejvyšší prioritu. Stav Zakázaný můžeme definovat pro produkty, které jsou ve společnosti zakázané (např. ICQ, Skype, apod.) a chceme upozornit, pokud se na některém počítači objeví jejich instalace. Systém nás taktéž upozorní na nový software (pokud není v Softwarovém profilu nastaven jako Volitelný), který se na počítači objeví.

Dále lze nastavit, že vyžadujeme, aby byl na počítačích přítomen konkrétní software a na jeho nepřítomnost se upozorňovalo. Volbu Nutný můžeme použít např. pro software Microsoft Office apod.

Volba Volitelný slouží k definici ostatního software, jehož sledování nás nezajímá a nechceme na jeho přítomnost upozorňovat.

Sledování stavu instalace oproti Softwarovému profilu

Stav oproti Softwarovému profilu se zobrazuje na několika místech v systému. Sloupce vztahující se k Softwarovému profilu jsou v systému podbarveny modrou barvou. Stavy jsou viditelné v těchto místech systému:

 • Záložka Objekty - Počítače - v této tabulce jsou viditelné sloupce:
  • Softwarový profil - Zobrazuje profil, který je aktuálně vybrán pro daný počítač
  • Veškerý SW povolen - Zobrazuje, zda je na počítači zapnuta volba Veškerý software je povolen a stav oproti Softwarovému profilu se tedy nesleduje (funkce Softwarového profilu je vypnuta).
  • SW výjimek - Počet výjimek definovaných pro daný počítač
 • Záložka Software (ve stromu vybrán počítač nebo počítačová sestava) - lze na ní sledovat stav nainstalovaného software oproti Softwarovému profilu pomocí sloupců:
  • Stav profilu - zobrazuje stav produktu oproti Softwarovému profilu - Volitelný, Povinný, Zakázaný a Chybí - tento stav je "virtuální" záznam (tento produkt ve skutečnosti není na stanici nainstalován), pouze indikuje, že na stanici chybí instalace produktu vyžadovaného Softwarovým profilem (produkt je v Softwarovém profilu definován jako Povinný).
  • Chybové hlášení - zobrazuje chybové hlášení společné pro stav Softwarového profilu a stav licence, které upřesňuje, co je na počítači v nepořádku.
 • Záložka Software (ve stromu vybrán jiný objekt který obsahuje v podstromu počítače) - lze na ní sledovat stav nainstalovaného software na počítačích v podstromu oproti Softwarovému profilu pomocí sloupců:
  • Horní část okna - zobrazuje souhrnný seznam produktů nainstalovaných na všech počítačích vybraného podstromu. Mohou se zde vyskytovat záznamy s ikonou - značí, že na některém počítači chybí software, který je v jeho profilu nastaven jako Povinný. Pokud je u některého produktu zobrazena ikona , znamená to, že na některém počítači v podstromu může být problém s licencí, Softwarovým profilem nebo obojím. Více informací se dozvíte, pokud klepnete na daný produkt a sledujete spodní část okna.
  • Spodní část okna - zobrazuje přehled počítačů, které mají nainstalován produkt vybraný v horní části okna. Opět zde existují sloupce Stav profilu a Chybové hlášení podobně jako na záložce Software (pro jeden počítač). Ikona opět znamená problém s licencí, Softwarovým profilem nebo obojím. Více informací se dozvíme ze sloupce Chybové hlášení.
 • Přehled licencí a instalací (spodní část okna) - zobrazuje přehled počítačů, které mají nainstalován produkt vybraný v horní části okna. Tato část okna je stejná jako Spodní část okna na záložce Software (ve stromu vybrán jiný objekt který obsahuje v podstromu počítače).

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.