Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareVyužití software Skip Navigation Links.


Využití software

AM Agent při detekci software sbírá také informace o využití software na daném počítači. Tyto informace se hodí pro optimalizaci nákupů a obnov softwarových licencí. Údaje o využití software jsou uloženy v databázi a můžete je analyzovat pomocí pohledu Query.ExecutedSoftwareEnu.

Např. využití aplikace MS Word na všech počítačích zjistíte SQL dotazem:

SELECT Computer, User, [Last run], [Run count]
FROM Query.ExecutedSoftwareEnu
WHERE Filename='winword.exe'
ORDER BY [Last run]
Na prvním místě bude uveden počítač, na kterém je MS Word nejdéle nevyužíván a je tedy adeptem pro uvolnění licence.

Seznam všech zaznamenaných spustitelných souborů zjistíte dotazem:

SELECT Filename
FROM Query.ExecutedSoftwareEnu
GROUP BY Filename
ORDER BY Filename

Zapnutí funkce Prefetcher

AM Agent čerpá informace o využití software z funkce operačního systému Prefetcher. Ve Windows 10 je tato funkce ve výchozím nastavení zapnutá. Ve Windows Server je však ve výchozím nastavení vypnutá. Zapnout ji můžete například následujícím PowerShell skriptem:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v EnablePrefetcher /t REG_DWORD /d 3 /f 
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher" /v MaxPrefetchFiles /t REG_DWORD /d 8192 /f 
Enable-MMAgent –OperationAPI 
net start sysmain

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.