Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareDetekce software Skip Navigation Links.


Detekce software

Obsahem detekcí software jsou informace o souborech na discích počítačů a záznamy ze systémového registru Windows. Pomocí knihovny softwarových produktů se potom podle detekovaných údajů vytvoří seznam nainstalovaných produktů.

Předpokladem správného vyhodnocení detekcí software je aktuální knihovna softwarových produktů. Pravidelnou aktualizaci knihovny zajišťuje AM Collector, viz WebApp - Správa - Asset Management - Servery - Nový server - Knihovna sw produktů. Knihovnu můžete aktualizovat také ručně v AM Console - Software - Knihovna softwarových produktů - Načíst aktuální knihovnu.

K tomu, aby systém dokázal provést detekci software, musí být ve stromu zaevidovány všechny počítače, které chcete detekovat. Stačí, když bude ve stromu existovat objekt typu počítač. Nemusíte provádět detekce hardware. Více informací o tom, jak přidat počítače do evidence se dočtete v kapitole Vložení počítačů do evidence.

Postup provedení detekcí je popsán v kapitole Detekce hardware a software.

Poté, co Collector provede detekci a načte ji do databáze, automaticky ji vyhodnotí podle knihovny softwarových produktů a zaktualizuje Evidenci instalací.

Poznámka:
Při načtení knihovny do databáze se aplikace identifikuje službě ALVAO údaji obsaženými v aktivačním klíči.
Tip:
Pokud systém některé programy nedetekuje a na záložce Software se vám zobrazují nerozpoznané záznamy, vyberte nerozpoznané záznamy a použijte příkaz Odeslat SW k identifikaci... z místní nabídky. Zobrazí se průvodce, kde můžete zadat upřesňující informace k nerozpoznaným záznamům a po dokončení tohoto průvodce se vytvoří žádost, kterou Collector odešle našim specialistům. Ti přidají nerozpoznané produkty do standardní knihovny. Aktualizovanou knihovnu si potom budete moci stáhnout z internetu příkazem Software - Knihovna softwarových produktů - Načíst aktuální knihovnu. Po stažení nové knihovny a znovu-vyhodnocení příslušných detekcí budou záznamy rozpoznány.
Poznámka:
Knihovnu softwarových produktů můžete také uživatelsky rozšiřovat, viz Vlastní knihovna softwarových produktů.
Poznámka:
Evidence instalací počítače se automaticky aktualizuje podle detekce software pouze v případě, že je tato volba zapnutá v nastavení detekcí pro daný počítač.
Tip:
Rychlý přehled o software, který je nainstalován na konkrétním počítači nebo v některé organizační složce je vidět na záložce Software v hlavním okně AM Console.

Evidence instalací

V evidenci instalací se pro každý počítač vedou záznamy o tom, jaký program (softwarový produkt) byl kdy a kým na který počítač nainstalován, příp. kdy byl odinstalován. Podobně lze zapisovat také záznamy o aktivaci, konfiguraci apod. Při pravidelných detekcích software se v Evidenci instalací automaticky vytvářejí záznamy o instalaci nebo odinstalování programů tak, aby aktuální stav Evidence instalací odpovídal detekovanému stavu.

Evidenci instalací otevřete buď z hlavní nabídky příkazem Software - Evidence instalací, nebo tak, že ve stromu na některém počítači stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky vyberete příkaz Software - Evidence instalací.

Na obrazovce se v obou případech otevře okno Evidence instalací se seznamem záznamů Evidence instalací. Pomocí tlačítek při pravém okraji okna můžete seznam upravovat.

Ruční aktualizace Evidence instalací

Po načtení nové detekce software se automaticky aktualizuje Evidence instalací tak, aby odpovídala detekovanému stavu. Pokud chcete Evidenci instalací aktualizovat ručně, můžete automatickou aktualizaci vypnout v Nastavení detekcí (viz Nastavení detekcí) vypnutím volby Detekce software - Aktualizovat evidenci instalací.

Po pořízení detekce software Evidenci instalaci zaktualizujete takto:

  1. Na záložce Detekce vpravo nahoře v Hlavním okně AM Console vyberte příslušnou detekci software, klepněte na ní pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete příkaz Software - Porovnat se stavem instalací.
  2. Na obrazovce se otevře okno Evidence instalací vs. detekce software s přehledem zjištěných rozdílů mezi vybranou detekcí software a stavem Evidence instalací.
  3. V okně vyberte změny, které chcete zanést do Evidence instalací a stiskněte tlačítko Vytvořit chybějící záznamy.

Druhou možností je ruční zápis záznamů do Evidence instalací přímo v okně Evidence instalací.

Instalační protokol

Evidence instalací plní funkci tzv. instalačního protokolu podle Usnesení vlády č.624/01, které platí pro ministerstva a ostatní orgány statní správy v České republice. Pro splnění uvedeného usnesení doporučujeme nechat zapnutou automatickou aktualizaci Evidence instalací podle detekcí software. Pracovník, který je odpovědný za instalace software v organizaci, by měl automaticky vytvořené záznamy o instalacích autorizovat tak, že se do nich zapíše jako osoba, která provedla instalaci nebo odinstalování..

Na záložce Software, která zobrazuje přehled SW produktů na konkrétním počítači, lze zobrazit sloupec Schválená instalace. Pokud je ve sloupci Ano, byla instalace autorizována (schválena) konkrétní osobou.
Tamtéž lze zobrazit sloupec Nainstaloval datum instalace a pracovníka, který ji provedl. Pokud byla licence přidělena automaticky, není tento údaj vyplněn.

Licence může být schválena dvěma způsoby:

  • Přidělením licence - pokud je licence přidělena osobou (nikoli automaticky), je tato osobou také tou, která provedla a schválila instalaci.
  • Ruční autorizací - na záložce Software lze vybraným produktům (i hromadně) schválit instalaci pomocí příkazu Upravit z místní nabídky.
Poznámka:

Pro legální používání některých produktů (např. freeware) není potřebná licence. Má-li však být naplněna vyhláška, tak pokud je takový produkt detekován, je potřeba, aby jej příslušný pracovník ještě ručně autorizoval, ačkoli produktu není přidělena žádná licence.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.