Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareVlastní knihovna softwarových produktů Skip Navigation Links.


Vlastní knihovna softwarových produktů

Knihovna softwarových produktů je soubor pravidel, podle kterých systém analyzuje detekce software a rozpoznává, které softwarové produkty jsou na počítačích nainstalovány. Aktuální knihovnu si můžete do systému nahrát z internetu příkazem Software - Knihovna softwarových produktů - Načíst aktuální knihovnu.

Tip:
Pokud systém některé programy nedetekuje a na záložce Software se vám zobrazují nerozpoznané záznamy, vyberte nerozpoznané záznamy a použijte příkaz Odeslat SW k identifikaci... z místní nabídky. Zobrazí se průvodce, kde můžete zadat upřesňující informace k nerozpoznaným záznamům a po dokončení tohoto průvodce se vytvoří žádost, kterou Collector odešle našim specialistům. Ti přidají nerozpoznané produkty do standardní knihovny. Aktualizovanou knihovnu si potom budete moci stáhnout z internetu příkazem Software - Knihovna softwarových produktů - Načíst aktuální knihovnu. Po stažení nové knihovny budou záznamy rozpoznány.
Tip:
Na záložce Software v hlavním okně AM Console mohou být zobrazeny také detekované záznamy z registru, které nebyly podle knihovny softwarových produktů přiřazeny žádnému produktu. Pokud se na záložce takové záznamy vyskytují, znamená to, že jsou na počítačích nainstalovány produkty, které se nepodařilo rozpoznat podle pravidel knihovny softwarových produktů.

Přidání nového produktu

Knihovnu si můžete doplňovat o vlastní produkty a pravidla pro jejich rozeznávání, nebo můžete požádat o přidání nového produktu do standardní knihovny softwarových produktů.

Přidání nového vlastního produktu

 1. Na záložce Detekce vpravo nahoře v hlavním okně AM Console vyberte detekci software, která obsahuje údaje o programech, které chcete do knihovny přidat.
 2. Na vybrané detekci klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte příkaz - Podrobnosti.
 3. Na obrazovce se otevře okno Detail detekce software, ve kterém jsou zobrazeny informace o souborech a záznamech v registru z detekovaného počítače.
 4. V seznamu souborů (v horní nebo střední části okna) nebo v seznamu záznamů registru (je-li okno přepnuto do režimu Zobrazit - Registr) vyberte soubor nebo záznam registru, podle které(ho) chcete produkt identifikovat.
 5. Na položce klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte příkaz - Navrhnout klíčové pravidlo.
 6. Na obrazovce se otevře buď okno Nové pravidlo pro rozpoznávání podle souborů nebo Nové pravidlo pro rozpoznávání podle registru, v závislosti na zapnutém režimu zobrazení. Obě okna obsahují seznam identifikačních znaků, které jsou přednastaveny podle vybrané položky.
 7. Klepněte myší na záložku Ostatní.
 8. Stiskněte tlačítko ... za řádkem Produkt. Na obrazovce se otevře okno Nový produkt, do kterého zadejte název, verzi, vydavatele a případně další údaje o produktu. Okno zavřete tlačítkem OK.
 9. Zavřete také okno s definicí pravidla tlačítkem OK.
 10. Pravidlo se vyhodnotí a v seznamu nalezených produktů vlevo dole se objeví přidaný produkt.
Poznámka:
Jeden produkt může obsahovat několik klíčových pravidel. Je-li na disku počítače nalezen alespoň jeden soubor nebo záznam registru, který odpovídá některému klíčovému pravidlu, systém považuje produkt za nalezený.

Vytvoření vyškrtávacích pravidel

Jestliže produkt obsahuje další spustitelné soubory nebo knihovny, jsou tyto soubory zobrazeny v seznamu nerozpoznaných souborů v horní části okna Detail detekce software. Pokud je nechcete v seznamu vidět, vytvořte pro ně tzv. vyškrtávací pravidlo takto:

 1. V seznamu produktů vlevo dole vyberte vlastní produkt, ke kterému soubory patří.
 2. V seznamu nerozpoznaných souborů vyberte jeden soubor, kterých chcete vyškrtnout, klepněte na něm pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte příkaz - Navrhnout vyškrtávací pravidlo.
 3. Na obrazovce se otevře okno Nové pravidlo pro rozpoznávání podle souborů, ve kterém jsou přednastaveny rozpoznávací znaky podle vybraného souboru. Hodnoty můžete případně upravit. Potom pravidlo uložte tlačítkem OK.
 4. Ze seznamu nerozpoznaných souborů zmizí všechny soubory odpovídající vytvořenému pravidlu.
 5. Pokud nelze jedním pravidlem pokrýt všechny soubory, postupně vytvořte další vyškrtávací pravidla pro ostatní soubory produktu.
Upozornění:
Nelze vytvářet, upravovat nebo mazat pravidla k certifikovaným produktům ze softwarové knihovny.
Poznámka:
Detekce se nejprve vyhodnocují podle klíčových pravidel a až potom podle vyškrtávacích, takže pokud se některé vyškrtávací pravidlo kryje s klíčovým pravidlem, klíčové pravidlo má přednost.
Poznámka:
Vyškrtávací pravidla jsou sice přiřazena konkrétním produktům, toto přiřazení má však pouze informativní funkci. Vyškrtávací pravidla nemají vliv na to, jaké produkty na počítači systém nalezne.

Žádost o přidání nového produktu do standardní knihovny

 1. Z hlavní nabídky použijte příkaz Software - Produkty (software).
 2. Zobrazí se okno Produkty (software) ve kterém stiskněte tlačítko Přidat.
 3. Vyplňte detailní informace o produktu, který chcete přidat do standardní knihovny jako vydavatele, název, verzi a další údaje. Povolte volbu Přidat do standardní knihovny softwarových produktů a stiskněte tlačítko OK.
 4. Nový produkt se objeví v seznamu produktů a můžete jej ihned začít používat (vytvářet licence apod.). Zároveň se nachystá žádost o přidání nového produktu, kterou odesílá Collector našim specialistům starajícím se o knihovnu softwarových produktů.
 5. Jakmile bude nový produkt přidán do knihovny a nová knihovna bude v systému systém automaticky nahradí uživatelský produkt novým produktem ze standardní knihovny.
Poznámka:
Aby byla žádost o přidání nového produktu do standardní knihovny odeslána, je nutné ve správě serveru Collectoru s internetovým připojením povolit volbu Odesílat požadavky na změny v knihovně softwarových produktů přes internet. Tuto volbu naleznete v části nastavení SW knihovny. Data se odesílají anonymně, nebo můžete poskytnout kontaktní e-mail. Ten může usnadnit našim specialistům práci, pokud budou potřebovat další informace o novém produktu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.