Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyVznik požadavkuTelefonní ústředna Skip Navigation Links.


Telefonní ústředna

Service Desk můžete integrovat s telefonní ústřednou. Při zazvonění telefonu se potom operátorovi na jeho počítači automaticky otevře formulář Nový požadavek a podle telefonního čísla volajícího se do něj automaticky vyplní údaje o volajícím včetně např. tabulky požadavků, které v poslední době podal. Operátor tak má automaticky k dispozici všechny potřebné informace k zahájení hovoru.

Poznámka:
Pro tuto funkčnost je třeba mít aplikační podporu pro telefonní ústřednu, která při příchozím hovoru dovoluje spustit libovolnou nastavenou aplikaci z příkazové řádky nebo otevřít URL adresu v internetovém prohlížeči.

Nastavení

ALVAO WebApp – pokud si přejete nové požadavky zadávat prostřednictvím webové aplikace, nastavte aplikaci pro telefonní ústřednu tak, aby se na počítačích operátorů při příchozím hovoru otevřela URL:
<server>/Alvao/Ticket/New?phoneNumber=<telefonní číslo volajícího>

Tímto natavením se při příchozím hovoru automaticky ve zvolené aplikaci otevře formulář Nový požadavek s předvyplněným žadatelem podle telefonního čísla. Pokud telefonní číslo není uvedeno u žádného uživatele, ve formuláři je vyplněno pouze toto číslo a žadatel Host.

Tip:
Způsob vyhledání žadatele podle telefonního čísla poskytnutého ústřednou je možné upravit pomocí vlastní uložené procedury v databázi. V databázi vytvořte proceduru:
CREATE PROCEDURE [<vlastní schéma>].[spPersonByPhoneNumber_Custom] @caller nvarchar(255) AS
BEGIN
...
END
GO

Procedura musí vracet id žadatele, které je uloženo v tPerson.iPersonId.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.