Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskPožadavkyVznik požadavku Skip Navigation Links.


Vznik požadavku

Požadavek může vzniknout jedním z následujících způsobů:

  • Žadatel zašle svůj požadavek elektronickou poštou na adresu některé ze služeb Service Desku, odkud je automaticky načten do databáze.
  • Žadatel zadá svůj požadavek přes ALVAO WebApp.
  • Žadatel pošle svůj požadavek elektronickou poštou operátorovi nebo řešiteli. Ten zprávu přijme v aplikaci MS Outlook a přepošle ji do schránky služby pro automatické načtení nebo ji sám načte, viz Načtení požadavku z MS Outlook.
  • Žadatel osobně nebo telefonicky sdělí svůj požadavek operátorovi nebo řešiteli. Ten požadavek ručně zapíše, viz Ruční zápis nového požadavku.

Pokud je požadavek po vytvoření ve stavu, ve kterém je nadefinováno automatické schvalování, požadavek vstupuje do schvalování. Po ukončení schvalování se stav požadavku automaticky změní na koncový stav definován v schvalovacím stavu.
Pokud není potřeba požadavek schválit, objeví se operátorům v tabulce požadavků v pohledu Nepřidělené.

Poznámka:
Nemá-li zaslaná zpráva vyplněn předmět, je použit zástupný text „(bez názvu)“ pro název požadavku, respektive „(bez předmětu)“ pro zakládací zprávu požadavku. Uvozovky v náhradních textech nejsou součástí řetězců.
Poznámka:
Systém při načítání schránky služby nevytváří nové požadavky ze zpráv, které se týkají nedoručitelnosti dříve odeslané zprávy ze Service Desku.
Zprávy o nedoručení (MAILER-DAEMONS) z MS Exchange a Office365 jsou automaticky ignorovány. Tyto zprávy jsou identifikovány na základě odesílatele.
Pokud chcete upravit seznam e-mailových adres, které budou systémem ignorovány spusťte tento SQL dotaz na databázi ALVAO:

UPDATE dbo.tProperty SET sPropertyValue = 'address1@domain;address2;address3@domain' WHERE sProperty = 'MailerDaemons'

Možné způsoby zápisu adresy:
  • 'address@domain' - systém ignoruje konkrétní adresu (např. MAILER-DAEMON@MAILER-DAEMON)
  • 'address' - systém ignoruje všechny adresy, jejichž levá strana (až po znak „@“) se rovná uvedenému řetězci (např. postmaster)

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.