Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleSoftwareProduktyProduktObecné Skip Navigation Links.


Obecné

Záložka umožňuje upravit základní informace o produktu.

Upozornění:
U produktů ze standardní softwarové knihovny lze měnit pouze pole cena.

Možnosti:

 • Vydavatel – vyberte z nabídky vydavatele produktu nebo pomocí ... vytvořte v systému vydavatele nového.
 • Název – zadejte nebo vyberte název produktu.
  Poznámky:
 • V nabídce jsou pouze produkty vybraného vydavatele. Pokud není vybrán žádný vydavatel, v nabídce jsou všechny produkty.
 • Podle vybraného produktu se naplní seznamy Verze, Edice a Platforma pouze známými hodnotami vybraného produktu.
 • Verze – zadejte verzi produktu.
 • Edice – zadejte edici (vydání) produktu.
 • Platforma – zadejte platformu (operační systém), pro kterou je produkt určen (např. Windows).
 • Jazyk – vyberte z nabídky jazykovou mutaci produktu. <žádný> znamená, že tato hodnota není zadaná.
 • Cena – zadejte cenu produktu.
  Poznámka:
  Toto pole funguje ve spojení s auditem software v okně Přehled licencí a instalací, kde se ve sloupci Riziko počítá riziko, jaké představuje instalace nelicencovaných produktů. (Riziko = počet nelicenčních instalací x cena produktu).
 • Licencování – vyberte
  • Komerční – komerční (placený) produkt včetně OEM verzí.
  • Shareware/Trial – časově omezená (zkušební) verze produktu.
  • Freeware – plná verze produktu distribuovaná zdarma.
  • Nespecifikováno – údaj je neznámý.
 • Kategorie produktu
  • Operační systém – zapněte, pokud je produkt operační systém.
 • Přidat do standardní knihovny softwarových produktů – ponechte zapnuté, pokud chcete produkt přidat do standardní knihovny softwarových produktů.
  Poznámka:
  Proces přidání začíná vygenerovaným požadavkem pro přidání nového produktu do standardní knihovny softwarových produktů. Požadavek odesílá Collector přes internet našim pracovníkům, kteří se starají o knihovnu softwarových produktů. Po přidání tohoto nově zapsaného produktu do standardní knihovny dojde k nahrazení uživatelského produktu novým produktem ze standardní knihovny.
  Tato funkce se hodí např. pokud máte licenci na produkt, který není ve standardní knihovně, a potřebujete ji zapsat do systému. Stačí založit vlastní produkt a ten pak normálně používat. Po vytvoření produktu ve standardní knihovně dojde k automatickému spárování a nahrazení novým produktem ze standardní knihovny.
  Upozornění:
  Aby byly požadavky odesílány, je nutné povolit odesílání požadavků v nastavení Collectoru.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.