Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskSlužby Skip Navigation Links.


Služby

Na této stránce můžete spravovat služby, do kterých žadatelé zadávají své požadavky.

Možnosti:

 • Panel příkazů
  • Nová služba - vytvoření nové služby.
  • Zobrazit jako tabulku/Zobrazit jako strom - přepnutí režimu zobrazení služeb.
  • Zobrazit odstraněné/Skrýt odstraněné - zobrazení nebo skrytí služeb, které jsou označené jako odstraněné, viz příkaz Odstranit. Tyto příkazy jsou dostupné pouze ve stromu (viz příkaz Zobrazit jako strom).
  • Upravit - úprava vlastností a oprávnění uživatelů pro vybranou službu. V nabídce najdete stejné příkazy jako v blocích náhledu služby.
  • Odstranit - označení vybrané služby jako odstraněné v databázi (nelze ji trvale odstranit z databáze, pouze označit příznakem Odstraněno). Takto označené služby se v aplikaci běžně nezobrazují, ale můžete si je zobrazit příkazem Zobrazit odstraněné
  • Kopírovat - zkopírování vybrané služby, příp. včetně všech podřazených služeb. Po tomto příkazu použijte příkaz Vložit. Příkaz Kopírovat můžete vyvolat také klávesovou zkratkou Ctrl+C.
  • Vložit - vložení kopie služby, určené posledním použitím příkazu Kopírovat, do vybrané služby ve stromu. Příkaz Vložit můžete vyvolat také klávesovou zkratkou Ctrl+V. Kopírují se veškerá nastavení služeb kromě nastavení v bloku Načítání zpráv.
   Tip:
   Služby můžete ve stromu kopírovat také myší metodou uchop a pusť (drag & drop) se stisknutou klávesou Ctrl.
  • Obnovit odstraněné - obnoví vybrané služby, které jsou označené jako odstraněné, viz příkaz Odstranit.
  • Přepsat oprávnění - přepsání všech oprávnění nastavených na vybraných službách oprávněními určité služby. Příkaz je dostupný pouze pro 2 a více vybraných služeb v tabulce. Oprávnění jedné služby můžete přepsat příkazem Upravit - Oprávnění - Přepsat.
  • Odebrat oprávnění - odebrání všech oprávnění nastavených na vybraných službách. Příkaz je dostupný pouze pro 2 a více vybraných služeb v tabulce. Oprávnění jedné služby můžete odebrat příkazem Upravit - Oprávnění - Odebrat.
  • Přepsat SLA - přepsání všech SLA nastavených na vybraných službách nastavením SLA určité služby. Příkaz je dostupný pouze pro 2 a více vybraných služeb v tabulce. Nastavení SLA jedné služby můžete přepsat příkazem Upravit - SLA - Přepsat.
  • Odebrat SLA - odebrání všech SLA nastavených na vybraných službách. Příkaz je dostupný pouze pro 2 a více vybraných služeb v tabulce. Nastavení SLA jedné služby můžete odebrat příkazem Upravit - SLA - Odebrat.
  • Exportovat – export vybrané služby včetně podřazených služeb a souvisejících nastavení (procesu, vlastní položky atd.) do souboru, viz Přenos služeb. Pokud nevyberete žádnou službu, exportují se všechny služby ve stromu služeb.
  • Importovat – import služeb ze souboru. Služby obsažené v souboru se vytvoří jako podřazené služby pod právě vybranou službou. Pokud nevyberete žádnou službu, nové služby se importují do kořene stromu služeb.
 • Strom služeb - služby zobrazené ve stromu (viz příkaz Zobrazit jako strom).
  Tip:
  Služby můžete ve stromu přesunovat myší metodou uchop a pusť (drag & drop).
 • Tabulka služeb - služby zobrazené v tabulce (viz příkaz Zobrazit jako tabulku). Tabulku si dle potřeby přizpůsobte.
  Tip:
  V tabulce můžete vybrat několik služeb a upravovat je hromadně. Služby můžete v tabulce postupně vybírat kliknutím do prvního sloupce "fajfka" nebo výběrem řádků se stisknutou klávesou Ctrl příp. Shift.
 • Vybraná služba - po výběru služby ve stromu nebo  tabulce se vpravo zobrazí náhled s informacemi o vybrané službě. V jednotlivých blocích detailu je zobrazen příkaz Upravit pro úpravu nastavení služby.

Jak navrhovat strukturu služeb

 • Žadatelé službu vybírají postupně směrem od kořene k listům stromu. Doporučujeme strom postavit pokud možno tak, aby na cestě od kořene k listům byli žadatelé schopni intuitivně vybrat správnou službu pro vložení svého požadavku.
 • Pro členění stromu služeb můžete použít pomocné služby se zapnutou volbou Složka. Do složek nelze vkládat nové požadavky.
 • Pro často používané služby je možné vytvořit zástupce služby na dostupnějším místě v katalogu služeb.

Odkazy na hlavní stránce

Služby ve složce Odkazy na hlavní stránce se na hlavní stránce zobrazují jako dlaždice pod vyhledávacím polem. Pokud chcete na hlavní stránce zobrazit odkaz na formulář pro podání požadavku do konkrétní služby, ve složce Odkazy na hlavní stránce vytvořte zástupce dané služby v katalogu. Odkaz se na hlavní stránce zobrazí pouze těm uživatelům, kteří mají v dané službě přiděleno SLA. Pokud chcete zobrazit odkaz na libovolnou jinou stránku v ALVAO WebApp nebo jinde, vytvořte službu a do pole Formulář pro podání nového požadavku – URL vlastního formuláře zadejte url dané stránky a uživatelům, kterým se má odkaz zobrazovat, přidělte v této službě libovolné SLA.
Na hlavní stránce se zobrazuje nejvýše 8 odkazů. Odkazy se zobrazují ve stejném pořadí jako služby v katalogu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.