Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskSlužbySlužbaFormulář pro podání nového požadavku Skip Navigation Links.


Formulář pro podání nového požadavku

V tomto okně můžete určit podobu formuláře Nový požadavek, kterým žadatelé podávají samoobslužně své požadavky. Tento formulář může v každé službě vypadat jinak a může obsahovat jiné položky. Operátorům, kteří zapisují požadavky žadatelů, se tento formulář také zobrazuje, oproti žadatelům v něm ale operátoři navíc mají k dispozici další položky.

Možnosti:

 • Panel příkazů
  • Uložit a zavřít – uložení změn a zavření okna.
  • Přidat položkupřidání položky na konec formuláře.
  • Návrh formuláře/Vlastní formulář (URL) – vyberte, jestli chcete navrhnout formulář výběrem položek požadavku, nebo použít vlastní naprogramovaný formulář a zadat pouze jeho URL adresu.
  • ...
   • Výchozí šablona požadavků – výběr výchozí šablony požadavků, podle které se vyplní výchozí hodnoty položek formuláře. Příkaz se zobrazuje pouze v režimu Návrh formuláře.
   • Javascript – zadání vlastního javascriptu, který se přidává do stránky formuláře a může modifikovat její vzhled i chování. Tento příkaz je dostupný pouze po aktivaci modulu ALVAO Service Desk Custom Apps.
   • Proces – zobrazí stránku procesu upravované služby.
 • Režim Návrh formuláře – v tomto režimu jsou v okně zobrazeny položky formuláře. Další položky můžete do formuláře přidat příkazem Přidat položku v panelu příkazů nebo tlačítkem pod poslední položkou. Kliknutím na název položky se rozbalí její tělo s dalšími volbami. Pořadí položek na formuláři můžete změnit jejich přetažením myší.
  • Požadováno pro - položka se na formuláři zobrazuje pouze členům systémové skupiny Uživatelé s oprávněním vytvářet požadavky pro jiné uživatele. Tuto položku nelze z formuláře odstranit ani přesunout na jiné místo.
  • Název požadavku – tato položka se v editoru zobrazuje i v případě, že je na formuláři skrytá.
   • Zobrazit na formuláři – zapněte, pokud na formuláři chcete žadatelům zobrazit pole pro zadání názvu požadavku.
   • Skrýt na formuláři a název požadavku sestavit podle šablony – zapněte, pokud nechcete, aby žadatel zadával název požadavku do formuláře, ale aby se název sestavil automaticky z hodnot jiných položek. Zadejte šablonu, podle které se má název automaticky sestavit. V šabloně můžete použít statický text a také proměnné představující hodnoty položek požadavku. Šablona se aplikuje pouze na nově vytvořené požadavky. Pokud šablona obsahuje proměnné, při změně hodnoty dané položky požadavku (proměnné) se požadavek automaticky nepřejmenuje.
    • Vložit proměnnou – v šabloně názvu požadavku umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit proměnnou, a potom z této nabídky proměnnou vyberte.
  • Objekty
   • Povinná – viz tato volba v bloku Další položky
   • Vložit do šablony názvu požadavku – viz tato volba v bloku Další položky
   • Omezit pole druhem objektu – pokud chcete, aby žadatel při podání požadavku mohl do pole Objekty vyplnit pouze objekty určitých druhů, zadejte tyto povolené druhy.
  • Další položky – seznam dalších položek formuláře.
   • Záhlaví položky
    • Položka formuláře (ikona „zámku“) – touto ikonou jsou označeny položky, které jsou pouze na formuláři pro podání nového požadavku. Tyto položky se, na rozdíl od položek definovaných procesem, nezobrazují v požadavku na záložce Obecné a členové řešitelského týmu nemohou v požadavku měnit jejich hodnoty. Stejně jako položky definované procesem se tyto položky zapíší do zakládací zprávy požadavku a je možné je zobrazit ve sloupcích tabulky požadavků.
    • Upravit (ikona „tužka“)úprava vybrané vlastní položky požadavků.
    • Odebrat z formuláře (ikona „popelnice“) – odebrání vybrané položky z formuláře. Z formuláře nelze odebrat položky, které jsou v procesu služby nastaveny jako povinné pro stav Nový.
   • Tělo položky
    • Povinná – zapněte, pokud chcete, aby žadatel nemohl podat požadavek, aniž by do této položky vyplnil hodnotu. U položek, které jsou v procesu služby nastavené jako povinné pro stav Nový, nelze tuto volbu vypnout. Položky Název požadavku, Popis požadavku a Přílohy požadavku nelze označit jako povinné.
    • Vložit do šablony názvu požadavku – na konec šablony názvu požadavku se přidá proměnná představující hodnotu této položky, viz Název požadavku.
 • Režim Vlastní formulář (URL)

Na formuláři Nový požadavek se kromě vybraných volitelných položek zobrazují také všechny povinné položky pro stav Nový dle nastavení procesu.

Poznámka:
Služba - Upravit - sekce Rozšířené - volba Zobrazit žadateli volitelné položky neurčuje položky zobrazené na formuláři Nový požadavek.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.