Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSlužbyPřenos služeb Skip Navigation Links.


Přenos služeb

Služby včetně jejich nastavení můžete přenést z jedné instance ALVAO do jiné instance tak, že v jedné instanci exportujete nastavení vybraných služeb do souboru a tento soubor potom importujete do druhé instance. Tak můžete např. nové služby, které jste vytvořili a vyzkoušeli v testovacím prostředí, přenést do produkčního prostředí.

Importem souboru do cílové instance se v ní vytvoří nové služby, procesy atd. Pokud v cílové instanci již existují stejně pojmenované služby, procesy atd., jako v importovaném souboru, tyto prvky se v cílové instanci neaktualizují.

Upozornění:

Lze přenášet pouze nové služby, které v cílovém prostředí ještě neexistují, ale existující již nelze aktualizovat.

Export služeb

 1. Ve zdrojové instanci (např. v testovacím prostředí) v ALVAO WebApp – Správa – Služby vyberte službu, kterou chcete přenést. Pokud nevyberete žádnou službu, přenesou se všechny služby ve stromu.
 2. Použijte příkaz Exportovat a určete, zda chcete do souboru uložit službu včetně všech podřazených služeb, nebo bez nich.
 3. Pojmenujte soubor a potvrďte export.

Import služeb

 1. cílové instanci (např. v produkčním prostředí) v ALVAO WebApp – Správa – Služby ve stromu nebo v tabulce služeb vyberte jednu službu, do které chcete služby ze souboru importovat. Následně použijte příkaz Importovat. Pokud nevyberete žádnou službu, nové služby se importují do kořene stromu služeb.
 2. Z disku vyberte soubor s uloženým nastavením, viz Export služeb a výběr souboru potvrďte tlačítkem OK.
 3. V zobrazeném dialogu zkontrolujte přehled nastavení, které bude importováno, a potvrďte import.
 4. Balíček se následně importuje a nakonec se zobrazí zpráva s přehledem importovaných nastavení. Poznámka: Zpráva o importovaném nastavení se také uloží do protokolu událostí Windows ALVAO Audit.
 5. Dokončete nastavení podle instrukcí ve zprávě.

Obsah souboru

Soubor obsahuje následující informace:

 • Služba (příp. včetně podřazených služeb)
  • Obecná nastavení služby (název, pořadí ve stromu, klíčová slova, nastavení formuláře, apod)
  • Ikona
  • Nastavení zobrazení v katalogu služeb
  • Formulář pro podání nového požadavku příp. včetně výchozí šablony požadavků
  • Nastavení zástupce služby
  • Oznámení (včetně vlastních oznámení)
  • Vlastní položky služeb a jejich hodnoty
 • Proces exportovaných služby
  • Obecná nastavení procesu
  • Položky požadavku nastavené v procesu
  • Postup řešení
   • Stavy požadavku
    • Obecná nastavení stavu (název, popis, instrukce pro řešitele, apod.)
    • Nastavení oznámení pro žadatele (včetně vlastní šablony)
    • Povinné položky pro přechod do stavu požadavku
    • Nastavení schvalování
     • Cílové stavy požadavku
     • Šablona zprávy pro schvalovatele
     • Název schvalovacího schématu pro automaticky spouštěné schvalování
 • Vlastní položky požadavků použité v exportovaných procesech a službách
 • Ikony exportovaných služeb

Uvedené entity jsou exportovány včetně překladů textů do jiných jazyků.

Soubor neobsahuje:

 • Uživatele
 • Skupiny uživatelů
 • SLA
 • Oprávnění ke službám
 • Přidělení SLA žadatelům služeb
 • Schvalovací schémata
 • Provozní doby
 • Šablony požadavků kromě výchozí šablony

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.