Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaService DeskSlužbyNová službaRozšířené Skip Navigation Links.


Rozšířené

Tato sekce na formuláři Nová služba obsahuje další nastavení služby.

Možnosti:

 • Zobrazit žadateli volitelné položky - zadejte volitelné položky požadavku, které se budou žadateli bez jiné uživatelské role zobrazovat na stránce požadavku.

  Můžete zadat jednu nebo více hodnot oddělených čárkou, kde každá hodnota odpovídá jedné položce požadavku:

  Hodnota Položka požadavku
  tHdTicket.RelatedAccountId Související organizace
  tHdTicket.Impact Dopad
  tHdTicket.Urgency Naléhavost
  tHdTicket.Priority Priorita
  tHdTicket.sHdTicketDeviceCode Číslo zařízení
  tHdTicket.Objects Objekty - žadatelům se na stránce požadavku zobrazí záložka Objekty.
  tHdTicket.liHdTicketSlaId SLA a jeho popis
  tHdTicketCust.<název db sloupce vlastní položky> Vlastní položka

  Na stránce požadavku se žadatelům zobrazují pouze položky povolené v procesu dané služby.

  Poznámka:
  Na formuláři pro podání nového požadavku můžete žadateli zobrazit položky nezávisle na tomto nastavení..
 • Lhůta pro znovu otevření požadavku žadatelem (dny) - zadejte počet dnů od vyřešení, během kterých může žadatel požadavek znovu otevřít. Hodnota 0 znamená, že žadatel nemůže vyřešený požadavek znovu otevřít.
 • Při pokusu o znovu otevření po vypršení lhůty vytvořit nový požadavek - pokud je tato volba vypnutá a po uplynutí lhůty pro znovu otevření vyřešeného požadavku do něj žadatel pošle zprávu (např. odpoví na oznámení o vyřešení), systém mu odpoví oznámením o odmítnutí jeho zprávy (jeho zpráva se uloží do komunikace požadavku a řešitel resp. operátoři služby jsou o tom informováni oznámením, ale požadavek zůstane vyřešený). Pokud tuto volbu zapnete, systém v tom případě na základě zprávy od žadatele vytvoří nový požadavek a informuje žadatele obvyklým oznámením o vytvoření požadavku. Mezi novým požadavkem a požadavkem, do kterého zpráva původně směřovala, se automaticky vytvoří vazba.
  • Ve službě - vyberte službu, ve které se má nový požadavek vytvořit. Volba <Tato služba> představuje upravovanou službu. Službu můžete také vybrat ze stromu tlačítkem [...] za vstupním polem. Žadatel musí mít ve vybrané službě přiděleno SLA, jinak se v ní nový požadavek nevytvoří.
  Tip:
  Po zapnutí této volby doporučujeme výše nastavit lhůtu pro znovu otevření požadavku na více než 0 dní, jinak se při každé odpovědi žadatele po vyřešení požadavku vytvoří nový požadavek.
 • Žadatelé mohou prohlížet požadavky na službu - zapněte, pokud chcete žadatelům na této službě umožnit prohlížet i požadavky od jiných žadatelů.
 • Vlastní Workflow (URL) - chcete-li, zadejte URL adresu vlastní stránky požadavku, která se použije místo výchozí systémové stránky požadavku.
 • Používat dotazník spokojenosti - zapněte, pokud chcete používat dotazník spokojenosti. Do každého standardního oznámení o vyřešení požadavku se přidá krátká zpráva s odkazem na tento dotazník.
 • Vlastní dotazník (URL) - zadejte URL adresu vlastního dotazníku spokojenosti, který se použije místo systémového dotazníku.
  Např. Custom/<název firmy>/<název dotazníku>

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.